BLOG – Železiarne Podbrezová a.s.

Deklarácia o environmentálnom vplyve výrobku (EPD)

Železiarne Podbrezová (ŽP) v týchto dňoch zverejnili svoju prvú Deklaráciu o environmentálnom vplyve výrobku (EPD). Zverejnený dokument podrobne popisuje environmentálne dopady a dôsledky procesu výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla. Bezšvíkové rúry sa používajú pri výrobe energií, transporte horľavých kvapalín ako aj pre mechanické opracovanie a stavbu konštrukcií. EPD dokumentácia je nástroj, ktorým sa hodnotí proces výroby, v tomto prípade…

celý článok

Vodíkové potrubia: stredomorská spolupráca medzi spoločnosťami SNAM, Corinth Pipeworks, Pipex Italia

„Tento významný míľnik by nebolo možné dosiahnuť bez prispenia spoločnosti Pipex a to doslova od prvého momentu. Ďakujem Luigimu (CEO @Pipex Italia) a celému tímu v Pipex – e, ktorý na tom pracoval! “ komentoval Ilias Bekiros, výkonný riaditeľ spoločnosti Corinth Pipeworks (cit. LinkedIn). Spolupráca so spoločnosťami SNAM a CORINTH PIPEWORKS je veľkou pýchou pri…

celý článok

ŽP: virtuálny príklad čoraz pozornejšej výroby ocele

Výroba ocele je nepochybne spojená s nečistým, ktoré má vplyv na životné prostredie a na komunity žijúce v okolí oceliarskych podnikov. V posledných rokoch sa však ukázalo, že tento predpoklad už neplatí. V skutočnosti je čoraz viac oceliarní schopných dodržiavať prísne environmentálne predpisy a integrovať sa s prírodným prostredím v okolí. Naša oceliarne, Železiarne Podbrezová,…

celý článok

Plynule odlievané oceľové bloky: vysoká kvalita, vysoký zisk

Kontinuálne odlievané bloky sú dôležitý a nepostrádateľný produkt, ktorý má nezastupiteľné miesto vo výrobnom reťazci rôznych odvetví. Najväčšia spotreba materiálov získaných kontinuálnym odlievaním je v petrochemickom priemysle. V tomto špecifickom priemysle je hlavným „hrdinom“ príruba: diel nevyhnutný na pripojenie potrubí a ventilov. Odliatky a výkovky vyrobené z kontinuálne odlievaných blokov nachádzajú uplatnenie však aj: V Poľnohospodárstvo…

celý článok

Plán pre dosiahnutie Čistej nuly do roku 2050

Množstvo krajín a spoločností vyjadruje v tomto období zámer resp. záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu v priebehu niekoľkých desaťročí. Uvedomovanie si rizík v spojitosti s nečinnosťou v súvislosti so zmenou podnebia podporuje túto snahu. Okrem toho na trhu existuje jasný trend uprednostňovať a zhodnocovať výrobky a služby, ktoré rešpektujú zásady trvalej udržateľnosti, a to nielen z ekonomického hľadiska,…

celý článok

Časová os – znižovania emisií skleníkových plynov v Železiarňach Podbrezová

Európska komisia sa v decembri, minulý rok dohodla na znížení čistých emisií skleníkových plynov, najmenej o 55% do roku 2030, v porovnaní s rokom 1990. Týmto sa zvýši predchádzajúci cieľ, a to znížiť emisie o 40 % v rovnakom časovom rámci.Táto nová výzva nadväzuje na európsku zelenú dohodu, ktorá je v súlade s Parížskou dohodou…

celý článok

Chatovanie s… T.A.L. Group

T.A.L. Group, patrí k najdôležitejších európskych hráčom v odvetví distribúcie oceľových rúr a je dlhoročným zákazníkom Železiarni Podbrezová a jej dcérskej spoločnosti Pipex Italia. Obchodný riaditeľ T.A.L., nám popísal spôsob aplikácie rúr Železiarní Podbrezová, ktoré boli dodané spoločnosti Saipem, a použité pri veľkom ruskom projekte na skvapalnenie zemného plynu – Arctic LNG2 – a tiež…

celý článok

Cesta k výrobe zelenej ocele

Do roku 2050 sa Európska únia stane klimaticky neutrálnou. Je to dlhodobá vízia Európskej komisie, je to výzva a cieľ, ktorý jednotlivé krajiny prijímajú pre svojich občanov. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa bude zložitá a radikálne zmení celú našu spoločnosť. Preto je nevyhnutné, aby sa aj oceliarsky priemysel prispôsobiť a smeroval k dekarbonizácii.Oceľ je pilierom…

celý článok

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stáhnout příručku uživatele

+421 48 6451111

Pošlete poptávku