BLOG – Železiarne Podbrezová a.s.

Exkurzie sú pre návštevníkov zážitkom

Kopy železného šrotu, mohutné konštrukcie, ohnivá pec, žeravá oceľ, dynamika výroby… To všetko a ešte viac majú možnosť vidieť účastníci exkurzií v Železiarňach Podbrezová. Tie majú u nás dlhoročnú tradíciu. Už v minulosti vyhľadávali železiarne návštevníci, aby sa zoznámili s výrobou oceľových rúr v jednej z najväčších hutníckych fabrík na Slovensku. Počas desiatok rokov prešlo…

celý článok

Horúce briketované železo: prebiehajúce skúšky

Znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) je jednou z priorít oceliarskeho priemyslu vo svete. Jednou z najrýchlejších možností dekarbonizácie je prechod výroby ocele z konvenčných konvertorov na elektrické oblúkové pece. To bude zahŕňať zvýšenie dopytu po šrote a potenciálny nedostatok takejto cennej suroviny. Železiarne Podbrezová (ZP) už dlhé desaťročia prevádzkujú oceliarsky cyklus založený na recyklácii šrotu…

celý článok

Deklarácia o environmentálnom vplyve výrobku (EPD)

Železiarne Podbrezová (ŽP) v týchto dňoch zverejnili svoju prvú Deklaráciu o environmentálnom vplyve výrobku (EPD). Zverejnený dokument podrobne popisuje environmentálne dopady a dôsledky procesu výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla. Bezšvíkové rúry sa používajú pri výrobe energií, transporte horľavých kvapalín ako aj pre mechanické opracovanie a stavbu konštrukcií. EPD dokumentácia je nástroj, ktorým sa hodnotí proces výroby, v tomto prípade…

celý článok

Vodíkové potrubia: stredomorská spolupráca medzi spoločnosťami SNAM, Corinth Pipeworks, Pipex Italia

„Tento významný míľnik by nebolo možné dosiahnuť bez prispenia spoločnosti Pipex a to doslova od prvého momentu. Ďakujem Luigimu (CEO @Pipex Italia) a celému tímu v Pipex – e, ktorý na tom pracoval! “ komentoval Ilias Bekiros, výkonný riaditeľ spoločnosti Corinth Pipeworks (cit. LinkedIn). Spolupráca so spoločnosťami SNAM a CORINTH PIPEWORKS je veľkou pýchou pri…

celý článok

ŽP: virtuálny príklad čoraz pozornejšej výroby ocele

Výroba ocele je nepochybne spojená s nečistým, ktoré má vplyv na životné prostredie a na komunity žijúce v okolí oceliarskych podnikov. V posledných rokoch sa však ukázalo, že tento predpoklad už neplatí. V skutočnosti je čoraz viac oceliarní schopných dodržiavať prísne environmentálne predpisy a integrovať sa s prírodným prostredím v okolí. Naša oceliarne, Železiarne Podbrezová,…

celý článok

Plynule odlievané oceľové bloky: vysoká kvalita, vysoký zisk

Kontinuálne odlievané bloky sú dôležitý a nepostrádateľný produkt, ktorý má nezastupiteľné miesto vo výrobnom reťazci rôznych odvetví. Najväčšia spotreba materiálov získaných kontinuálnym odlievaním je v petrochemickom priemysle. V tomto špecifickom priemysle je hlavným „hrdinom“ príruba: diel nevyhnutný na pripojenie potrubí a ventilov. Odliatky a výkovky vyrobené z kontinuálne odlievaných blokov nachádzajú uplatnenie však aj: V Poľnohospodárstvo…

celý článok

Plán pre dosiahnutie Čistej nuly do roku 2050

Množstvo krajín a spoločností vyjadruje v tomto období zámer resp. záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu v priebehu niekoľkých desaťročí. Uvedomovanie si rizík v spojitosti s nečinnosťou v súvislosti so zmenou podnebia podporuje túto snahu. Okrem toho na trhu existuje jasný trend uprednostňovať a zhodnocovať výrobky a služby, ktoré rešpektujú zásady trvalej udržateľnosti, a to nielen z ekonomického hľadiska,…

celý článok

Časová os – znižovania emisií skleníkových plynov v Železiarňach Podbrezová

Európska komisia sa v decembri, minulý rok dohodla na znížení čistých emisií skleníkových plynov, najmenej o 55% do roku 2030, v porovnaní s rokom 1990. Týmto sa zvýši predchádzajúci cieľ, a to znížiť emisie o 40 % v rovnakom časovom rámci.Táto nová výzva nadväzuje na európsku zelenú dohodu, ktorá je v súlade s Parížskou dohodou…

celý článok

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stáhnout příručku uživatele

+421 48 6451111

Pošlete poptávku