Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemikálií

PROHLÁŠENÍ akciové společnosti Železiarne Podbrezová a. s. k látkám zahrnutým v Kandidátském seznamu podle Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH):

Železiarne Podbrezová a.s., jako výrobce a dodavatel ocelových trubek a trubkových polotovarů, zodpovědně vnímá svoje postavení v rámci evropské chemické legislativy REACH.

Ve smyslu článku 59 nařízení REACH byl dne 28. října 2008 zveřejněný Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC – Substances of Very High Concern), který je pravidelně aktualizovaný.

Aktuální Kandidátský seznam najdete na webové stránce: https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že podle našich současných vědomostí výrobky Železiarní Podbrezová a.s. neobsahují ani jednu látku uvedenou na Kandidátském seznamu, odpovídají nařízení REACH a jsou bezpečné jak pro životní prostředí tak i pro lidské zdraví.


Zároveň deklarujeme svůj závazek sledovaní aktualizace Kandidátského seznamu a plnění povinnosti informovat o koncentraci těchto velmi nebezpečných látek nad 0,1 % v kterémkoliv našem výrobku.

Leden, 2024

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele