Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemikálií

PROHLÁŠENÍ
akciové společnosti Železiarne Podbrezová a. s.

k látkám zahrnutým v Kandidátském seznamu podle Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH)
,
Železiarne Podbrezová a.s., jako výrobce a dodavatel ocelových trubek a trubkových polotovarů, zodpovědně vnímá svoje postavení v rámci evropské chemické legislativy REACH.
,
Ve smyslu článku 59 nařízení REACH byl dne 28. října 2008 zveřejněný Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC – Substances of Very High Concern), který je pravidelně aktualizovaný.
,.
Aktuální Kandidátský seznam najdete na webové stránce:
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
.
Tímto si Vás dovolujeme informovat, že podle našich současných vědomostí výrobky Železiarní Podbrezová a.s. neobsahují ani jednu látku uvedenou na Kandidátském seznamu, odpovídají nařízení REACH a jsou bezpečné jak pro životní prostředí tak i pro lidské zdraví.
.
Zároveň deklarujeme svůj závazek sledovaní aktualizace Kandidátského seznamu a plnění povinnosti informovat o koncentraci těchto velmi nebezpečných látek nad 0,1 % v kterémkoliv našem výrobku.
Červenec, 2021
Súvisiace články