Přehled rozměrových norem

Norma Rozměrová norma - popis Použití Rozměry (D x t)
dimensional table
APIAPI 5CTSpecifikace pro casing a tubing.olejářské trubky
APIAPI 5L (EN 10220)Specifikace pro potrubní trubky.pro přepravu hořlavých médií
ASMEASME B16.9Průmyslově vyráběné tvářené ocelové navařovací tvarovky.oblouky pro použití při nízkých teplotách
ASMEASME B36.10Svařované a bezešvé ocelové trubky.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
ASMESA334Bezešvé a svařované ocelové trubky z uhlíkových a legovaných ocelí pro nízké teploty.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
ASMESA53Svařované a bezešvé ocelové trubky černé a žárově pozinkované.pro závitování a svařování
ASTMA161Bezešvé trubky z nízkouhlíkové a uhlík-molybdenové oceli pro rafinerie.pro tepelné výměníky
ASTMA179Bezešvé za studena tažené trubky z nízkouhlíkových ocelí pro tepelné výměníky a kondenzátory.pro tepelné výměníky
ASTMA192Bezešvé kotlové trubky z uhlíkových ocelí pro vysokotlaké rozvody.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA199Bezešvé za studena tažené trubky ze středně uhlíkových ocelí pro výměníky tepla a kondenzátory.pro tepelné výměníky
ASTMA209Bezešvé trubky z uhlík-molybdenových a legovaných ocelí pro kotle a přehřívače.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA210Bezešvé trubky ze středně-uhlíkových ocelí pro kotle a přehřívače.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA213Bezešvé trubky z feritických a austenitických legovaných ocelí pro kotle, přehřívače a výměníky.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA334Bezešvé a svařované ocelové trubky z uhlíkových a legovaných ocelí pro nízké teploty.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
ASTMA335Bezešvé trubky z legovaných feritických ocelí pro vysokoteplotní účely. pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA519Bezešvé uhlíkové a legované ocelové trubky pro mechanické použití.trubky pro standardní použití
ASTMA53Svařované a bezešvé ocelové trubky černé a žárově pozinkované.pro závitování a svařování
ASTMA556Bezešvé trubky z uhlíkových ocelí pro napájecí okruhy.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
ASTMA795Černé a žárově pozinkované (galvanizované) svařované a bezešvé trubky pro protipožární použití.pro závitování a svařování
ASTMA822Bezešvé trubky tažené za studena z uhlíkových ocelí pro hydraulické systémy. pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
ASTMANSI B16.9oblouky pro použití při vysokých teplotách
ASTMASME B36.10Svařované a bezešvé ocelové trubky.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
BS1387Závitové a nátrubkové ocelové trubky a trubkové příslušenství a ocelové trubky s hladkými konci pro svařování nebo závitování podle BS 21.pro závitování a svařování
BS1965-1Navařovací trubkové tvarovky pro tlakové účely. Uhlíkové ocelioblouky pro použití při vysokých teplotách
BS3059-1Trouby pro kotle a přehřívače. Specifikace pro uhlíkové ocelové trubky nižších pevností s nezaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
BS3059-2Trouby pro kotle a přehřívače. Specifikace pro uhlíkové, legované a austenitické oceli se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotách.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
BS3600Rozměry a hmotnosti vztažené na jednotku délky pro svařované a bezešvé tlakové ocelové trubky.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
BS3602-1Trubky pro tlakové účely: C a C-Mn oceli se specifickými vlastnostmi při vyšších teplotáchpro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
BS3604-1Trouby pro tlakové účely z feritických ocelí se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotách. 1 – Specifikace pro bezešvé a elektricky odporově svařované trubky.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
BS3606Ocelové trubky pro tepelné výměníky.pro tepelné výměníky
BS6323-3Bezešvé a svařované ocelové trubky pro automobilový, strojírenský a obecný průmysl.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
BS6323-4Bezešvé a svařované ocelové trubky pro automobilový, strojírenský a obecný průmysl.trubky pro standardní použití
BS7416Přesné ocelové za studena tažené nízkouhlíkové trubky pro použití v hydraulických tlakových systémech. pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
ČSN13 2200Tvarovky ocelové k přivaření na tupo.navařovací redukce
ČSN13 2385Přechody trubkové DN 20 – DN 500, PN 40 – PN 100.navařovací redukce
ČSN42 5710Trubky ocelové závitové běžné.pro závitování a svařování
ČSN42 5711Trubky ocelové závitové zesílené.pro závitování a svařování
ČSN42 5715Truby ocelové bezešvé tvářené za teplapro tlakové účely – používané při teplotě okolí
ČSN42 5716Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními odchylkami.pro ocelové konstrukce
ČSN42 6710Bezešvé trubky tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 – 16.pro tepelné výměníky
ČSN42 6711Přesné ocelové bezešvé trubky.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
ČSN42 6712Přesné ocelové bezešvé trubky se zvýšenou přesností.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
ČSNby customers specificationpro výrobu ložisek
DIN2391Přesné ocelové bezešvé trubky se zvláštní přesností.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
DIN2391-1Přesné ocelové bezešvé trubky se zvláštní přesností.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
DIN2440Ocelové závitové trubky, středně těžká řada.pro závitování a svařování
DIN2441Ocelové závitové trubky, těžká řada.pro závitování a svařování
DIN2442Závitové trubky s osvědčením o kvalitě.pro závitování a svařování
DIN2445-2Přesné ocelové bezešvé trubky pro prahové namáhání.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
DIN2448Bezešvé ocelové trubky.pro tlakové účely z jemnozrnných ocelí
DIN2460Ocelové trubky pro vodovody.pro závitování a svařování
DIN2605-1Trubkové oblouky. 1 – Snížený stupeň využití. 2 – Plný stupeň využití.oblouky pro rozvody plynu a vody
DIN2605-1, 2Trubkové oblouky. 1 – Snížený stupeň využití. 2 – Plný stupeň využití.oblouky pro použití při vysokých teplotách
DIN2616-2Navařovací oblouky a redukce. Plný stupeň využití.navařovací redukce
DIN28180Bezešvé ocelové trubky pro tepelné výměníky.pro tepelné výměníky
DINby customers specificationpro výrobu ložisek
EN10210-2 (10220)Za tepla tvářené duté profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.pro ocelové konstrukce
EN10216-1 (10220)Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely. Nelegované oceli se specifickými vlastnostmi při teplotě okolípro tlakové účely – používané při teplotě okolí
EN10216-2 (10220)Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 2 – Nelegované a legované ocelové trubky se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotáchpro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
EN10216-3 (10220)Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 3 – Trouby z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.pro tlakové účely z jemnozrnných ocelí
EN10216-4 (10220)Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 4 – Trouby z nelegovaných a legovaných ocelí se specifickými vlastnostmi při nízkých teplotách.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
EN10224 (10220)Ocelové trubky a fitinky pro dopravu tekutin obsahujících vodu, včetně pitné vody.pro závitování a svařování
EN10253-1Tvarovky pro navařování. Díl 1 – Nelegované oceli pro všeobecné použití a bez zvláštních zkušebních požadavků.navařovací redukce
EN10253-2Tvarovky pro navařování. Díl 2 – Nelegované a legované oceli se zvláštními zkušebními požadavky.oblouky pro použití při teplotě okolí
EN10255Nelegované ocelové trubky pro závitování.pro závitování a svařování
EN10294-1Ocelové trubky pro třískové obrábění. Díl 1 – Nelegované a legované oceli.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
EN10297-1 (10220)Ocelové bezešvé trubky pro konstrukční účely a všeobecné použití. Díl 1 – Nelegované a legované ocelové trubky.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
EN10305-1Přesné ocelové trubky. Díl 1 – Bezešvé za studena tažené trouby.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
EN10305-4Přesné ocelové trubky. Díl 4 – Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulická a pneumatická tlaková vedení. pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
EN ISOISO 3183 (EN 10220)Ocelové trubky pro potrubní transpotrní systémypro přepravu hořlavých médií
GOST1060Bezešvé ocelové trubky formované za studena pro stavbu lodí.pro tepelné výměníky
GOST12132Svařované a bezešvé trubky pro automobilový průmysl a výrobu kol.trubky pro standardní použití
GOST3262Ocelové trubky pro vodovody a plynovody.pro závitování a svařování
GOST8732Ocelové bezešvé trubky tvářené za tepla.pro ocelové konstrukce
GOST8734Ocelové bezešvé trubky tvářené za studena.trubky pro standardní použití
GOST9567Přesné ocelové trubky. Rozměry.trubky pro standardní použití
GOSTTU 14-3-460Ocelové bezešvé trubky pro parní kotle a trubková vedení.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
JISG3445Ocelové uhlíkové trubky pro strojní součásti.trubky pro standardní použití
JISG3454Trubky z uhlíkových ocelí pro použití pro tlakové rozvody.pro tlakové účely – používané při teplotě okolí
JISG3455Trubky z uhlíkových ocelí pro použití při vysokých tlacích.pro tlakové účely – používané při teplotě okolí
JISG3456Trubky z uhlíkových ocelí pro použití při vysokých teplotách.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
JISG3458Trubky z legovaných ocelí.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
JISG3461Trubky z uhlíkových ocelí pro kotle a tepelné výměníky.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
JISG3462Trouby z legovaných ocelí pro kotle a tepelné výměníky.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
JISJOHS-102Přesné trubky z uhlíkových ocelí pro hydraulické rozvody.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
NF A49-112Ocelové bezešvé za tepla válcované trubky s hladkými konci se zaručenými vlastnostmi při teplotě okolí.pro tlakové účely – používané při teplotě okolí
NF A49-115Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla závitové.pro závitování a svařování
NF A49-186Trubkové příslušenství. Ocelové trubkové tvarovky pro navařování, vyrobené z bezešvých trubek pro všeobecné použití. Rozměry. TDP.oblouky pro použití při teplotě okolí
NF A49-210Ocelové bezešvé za studena tažené trouby pro dopravu kapalin.pro tlakové účely – používané při teplotě okolí
NF A49-211Ocelové nelegované bezešvé trubky s hladkými konci pro dopravu kapalin při zvýšených teplotách.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
NF A49-213Ocelové bezešvé trubky nelegované a chrom-niklové pro použití při vysokých teplotách.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
NF A49-215Ocelové bezešvé trubky pro výměníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.pro tepelné výměníky
NF A49-281Trubkové příslušenství. Ocelové trubkové tvarovky pro navařování, vyrobené z bezešvých trubek se specifikací kvality. Rozměry. TDP.oblouky pro použití při teplotě okolí
NF A49-310Přesné bezešvé trubky pro mechanické použití.trubky pro standardní použití
NF A49-311Ocelové bezešvé trubky pro mechanické použití.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
NF A49-312Ocelové bezešvé trubky se zlepšenou opracovatelností pro mechanicky opracované konstrukční součásti.trubky pro standardní použití
NF A49-330Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
NF A49-501Ocelové bezešvé nebo svařované kruhové profily tvářené za tepla pro konstrukční účely.pro ocelové konstrukce
PN - H74219Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla pro potrubí a konstrukční účely.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
PN - H74220Bezešvé trubky tažené za studena obecného určení.pro závitování a svařování
PN - H74240Ocelové bezešvé trubky tažené za studena, přesné.trubky pro standardní použití
PN - H74245Ocelové bezešvé trubky válcované nebo tažené za studena pro specifické použití.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
PN - H74252Ocelové bezešvé trubky kotlové.pro tlakové účely – používané při zvýšených teplotách – kotlové
PN ŽPŽP 42 5760Trubkové oblouky.oblouky pro rozvody plynu a vody
STN13 2200Tvarovky ocelové k přivaření na tupo.navařovací redukce
STN13 2385Přechody trubkové DN 20 – DN 500, PN 40 – PN 100.navařovací redukce
STN42 5710Trubky ocelové závitové běžné.pro závitování a svařování
STN42 5711Trubky ocelové závitové zesílené.pro závitování a svařování
STN42 5715Truby ocelové bezešvé tvářené za teplapro tlakové účely – používané při teplotě okolí
STN42 5716Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními odchylkami.pro tlakové účely – používané při teplotě okolí
STN42 6710Bezešvé trubky tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 – 16.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
STN42 6711Přesné ocelové bezešvé trubky.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
STN42 6712Přesné ocelové bezešvé trubky se zvýšenou přesností.pro výrobu hydraulických a pneumatických válců HP
STNby customers specificationpro výrobu ložisek
UNI4991Standardní bezešvé a svařované ocelové trubky s hladkými konci. Rozměry.pro tlakové účely – používané při nízkých teplotách
UNI6363Svařované a bezešvé ocelové trubky pro vodovodní potrubí.pro závitování a svařování
UNI7088Nelegované ocelové bezešvé trubky – hladké plynové trubky pro vysoké tlaky.pro přepravu hořlavých médií
UNI7287Nelegované ocelové bezešvé trubky – hladké plynové trubky pro vysoké tlaky.pro přepravu hořlavých médií
UNI7729Nelegované ocelové bezešvé trubky – s hladkými konci pro mechanické účely. Kvalita, požadavky, zkoušení.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití
UNI7945Přesné ocelové bezešvé trubky s hladkými konci.pro tlakové hydraulické a pneumatické obvody
UNI8863Nelegované ocelové bezešvé trubky vhodné pro závitování v souladu s UNI ISO 7/1.pro závitování a svařování
UNIISO 1129Ocelové trubky pro kotle, přehřívače a tepelné výměníky.pro tepelné výměníky
UNIISO 4200Bezešvé a svařované ocelové trubky s hladkými konci. Všeobecné rozměry a hmotnosti na jednotku délky.pro mechanické obrábění – části strojů a všeobecné použití

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele