Přesné svařované trubky tažené za studena sehrávají klíčovou úlohu v různých průmyslových odvětvích

Cesta svařovaných přesných trubek začíná svařováním ocelových pásů. V 60. letech se objevilo vysokofrekvenční sváření jako alternativa k procesu nízkofrekvenčního elektrického odporového svařování. Od té doby tato technologie svařování výrazně pronikla na trh a nabízí množství výhod. Vysokofrekvenční svařování (často zkráceně HF) je výrobní proces, při němž jsou dvě části svařeny dohromady pomocí elektromagnetického pole. Pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického pole se materiál zahřívá a tlak zajistí spojení natavených konců ocelového pásu. Během chlazení (pod neustálým tlakem) se materiály spojí a vytvoří se svar. Výsledkem je velmi silné pouto mezi oběma částmi.

Dalším krokem je kalibrace pro zajištění rozměrové přesnosti. Vyrobená trubka splňuje požadavky normy EN 10305-3. Maďarská společnost Tom-Ferr, která je součástí naší skupiny, zpracovává ocelové svitky jejich dělením na pásy, z nichž na svém zařízení vyrábí kalibrované svařované trubky.

V následujících řádcích uvádíme základní faktory, které sehrávají klíčovou roli při poskytování našich kvalitních výrobků:

Moderní zařízení na svařování: Tom-Ferr investoval do nejnovější technologie svařování, což mu umožňuje dosahovat vysokou přesnost a spolehlivost při výrobě kalibrovaných trubek. Zařízení je navrženo tak, aby efektivně svařovalo různé jakosti ocelí a aby byla zajištěna konzistentnost kvality výrobků.

Dlouholeté zkušenosti s odběrateli v automobilovém průmyslu: Obě naše společnosti už léta spolupracují s renomovanými zákazníky v automobilovém průmyslu. Naše dlouholeté vztahy nám poskytují cenné poznatky o specifických požadavcích a standardech klientů. Díky tomu se dokážeme přizpůsobit jejich potřebám a očekáváním.

Vlastní výroba vstupního polotovaru pro výrobu kalibrovaných trubek: Vlastní linka na dělení plechových svitků nám umožňuje kontrolovat kvalitu materiálu od začátku až do konce výrobního procesu kalibrovaných trubek.

Tahání za studena už realizujeme v Železárnách Podbrezová. Pro další zvýšení rozměrových charakteristik těchto trubek se aplikuje tahání za studena na tažných stolicích a následné tepelné zpracování. Moření trubek, které se provádí před samotným tahem, zajistí odstranění nečistot z povrchu trubek a pomáhá dosáhnout jejich hladký povrch při zpracování. Po tahání se trubky žíhají, což přispívá ke zvýšení pevnosti a odolnosti.

Tyto procesy zabezpečují zlepšené mechanické vlastnosti, trubky splňují požadavky normy EN 10305-2 a jsou připraveny pro nespočetné množství aplikací.

Dlouholetá spolupráce mezi našimi dvěma společnostmi je klíčovým prvkem, který nám umožňuje dosahovat maximální efektivitu a kvalitu. Geografická blízkost nám poskytuje rychlý a jednoduchý přístup ke zdrojům a zároveň minimalizuje čas a náklady spojené s dopravou. Optimalizace nákladů je jedním z našich hlavních cílů a umožňuje nám dosahovat konkurenceschopné ceny a zachovat přitom vysoký standard kvalitu.

Systém řízení kvality se aplikuje na celý výrobní řetězec: Naše společnosti mají už dlouhodobě implementovaný systém řízení kvality, který zahrnuje monitorování a hodnocení každé fáze výrobního procesu. Tento přístup nám umožňuje identifikovat a řešit jakékoli problémy včas a zabezpečit, že naše výrobky splňují nejvyšší standardy kvality.

Způsoby aplikace svařovaných přesných ocelových trubek EN 10305-2 jsou dány jejich specifickými technickými charakteristikami:

• vysoká míra přesnosti vnitřního a vnějších průměru
• rozměrová přesnost a tolerance tloušťky stěny
• hladký povrch související s výrobním procesem
• nízká excentricita

Závěr:

Celý výrobní proces je certifikován podle managementu kvality IATF. Výroba probíhá s ohledem na životní prostředí, přičemž dbáme na udržitelnou praxi a minimalizaci environmentálních dopadů. Díky procesům v rámci jedné skupiny ŽP Group je zabezpečena optimalizace nákladů, což přispívá k efektivnosti a konkurenceschopnosti celého výrobního procesu.

Přesné svařované trubky vyrobené precizním procesem a splňující přísné normy prokázaly svoji všestrannost v celém spektru průmyslových odvětví. Od automobilových a hydraulických systémů až po stavbu lodí, dopravu a výrobu energie sehrávají tyto trubky klíčovou roli při zabezpečování spolehlivosti a účinnosti různých aplikací. Jejich přínos pro různá průmyslová odvětví zdůrazňuje význam přesného strojírenství a kvalitní výroby v našem propojeném světě.

Autor (zdroj):
Marcel Adamčák
Marketingový manažér

Oddelenie predaja a marketingu

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele