Hutnictví má své cykly, ve kterých dobrá léta střídají slabší

Ing. Vladimír Soták, ml. - člen představenstva a obchodní ředitel
Ing. Vladimír Soták, ml. člen představenstva a obchodní ředitel

Letní období bývá pro pohyb výrobků problematické, protože mnohé sklady v jižní Evropě jsou po delší dobu zavřené. Zvýšenou aktivitu však naši obchodníci museli vyvinout už v červnu, kdy se naplno projevil propad spotřeby a s ním souvisel i pokles prodeje našich výrobků. Jaký byl úvodní půlrok v naší společnosti a jak vypadá situace dnes? I o tom jsme hovořili s členem představenstva a obchodním ředitelem ŽP, a. s., Vladimírem Sotákem ml.

Je za námi půlrok, který byl v mnoha oblastech jiný než ten loňský. Jaký byl z pohledu obchodu pro ŽP, a. s.?

Během prvních pěti měsíců tohoto roku byla situace stabilizovaná, naše zakázková náplň a expedice hotových výrobků byly na úrovni roku 2022. Neznamená to však, že všechny výrobní provozy byly plně vytíženy. V segmentu přesných trubek jsme zaznamenali pokles prodeje už ve čtvrtém čtvrtroku minulého roku a tento mírně klesající trend pokračoval i v tomto roce. V červnu se naplno projevil pokles spotřeby finálních výrobků v celém spektru průmyslových odvětví, což má za následek pokles prodeje nejen přesných trubek, ale i oceli a válcovaných trubek. V segmentu trubkových oblouků je situace nadále stabilní, objem zakázek se nezměnil.

Co v porovnání s loňským úspěšným obdobím považujete za hlavní příčiny tohoto stavu?

V první řadě musím říct, že výsledky z minulého roku byly historicky nejlepší a určitě se nebudou v nejbližších letech opakovat. Umožnily nám v porovnání s běžným rokem z minulých období více než zdvojnásobit investice do technologií a připravit rezervu na zvýšené ceny elektrické energie a plynu. Ze zkušeností víme, že hospodářství, a především hutní odvětví, má své cykly a dobré roky střídají slabší. Právě proto se snažíme připravit naši společnost i na taková období investicemi z vlastních zdrojů, kterými podporujeme zvyšování produktivity práce a tím i konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. Samotné příčiny mají globální charakter a vždy jde o kombinaci různých faktorů. Prudký nárůst inflace a úrokových sazeb z minulého roku má ve většině zemí světa podstatný vliv na snižování spotřeby a produkce.

Jaká nálada dnes převládá u obchodníků?

Naši obchodníci, dceřiné obchodní společnosti v zahraničí i naši zákazníci téměř po celém světě zaznamenávají snížení poptávky po hutních výrobcích, což je rovněž důsledkem letního období a dovolených. Z tohoto důvodu je reálné očekávat mírné oživení začátkem září, návrat k plným výrobním kapacitám však zatím nepředpokládáme.

Tlačí nás současná situace i ke změnám v cenících?

Ceny našich výrobků průběžně upravujeme na měsíční bázi v závislosti na ceně ocelového šrotu, ostatních vstupních surovin a vývoje trhu z pohledu poptávky a konkurence. Zatím poslední úpravy v cenících jsme připravili na září, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí očekávám jejich stabilizaci.

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele