Přesné trubky pro výrobu ložisek

Rozměry ložiskových trubek

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)22,0 - 70,0 mm
SÍLA STĚNY (t)3,0 - 8,0 mmOcele pro ložiskové trubky

DIN 17 230100Cr6
STN14 109

Chemické složení ocelí a jejich mechanické vlastnosti uvádíme ve zvláštním přehledu.
Jiné druhy ocelí je možné dodávat po dohodě.Délky ložiskových trubek

délky 3 000 mm s tolerancí +/- 500 mmTolerance trubek pro výrobu ložisek

vnější průměrD < 50 mm0 až +0.15 mm
vnější průměrD > 50 mm0 až +0.25 mm
síla stěny -/+ 7,5 % (po dohodě 5 -/+ %) ze síly stěny

 

 


Konce ložiskových trubek

Konce trubek kolmé k podélné
ose trubky a bez otřepů.

Konce trubek kolmé k podélné


Trubky s odhraněnými konci
nebo konci upravenými pro svár.

Trubky s odhraněnými konci

Trubky mají hladké, kolmo seříznuté konce, jeden konec odhraněný 0,5 – 4 mm x 45°.Značení ložiskových trubek

Balíky trubek jsou značeny štítkem.Balení ložiskových trubek

Trubky jsou balené do kruhových svazků s hmotností 1 000 – 3 000 kg.
Zkoušky ložiskových trubek

Zkoušky jsou prováděny podle DIN 17 230.Atesty pro ložiskové trubky

Podle norem:
DIN 50049, EN 102043.1.BRovinnost přesných trubek pro výrobu ložisek

1 mm / m (1 : 1 000) měřené na vnějším povrchu, maximálně 2,5 mm / 3 000 mm.Stav povrchu ložiskových trubek

Trubky jsou dodávané s povrchem po žíhání naměkko.
Maximální hloubka vad je 0,25 mm a zahrnuje i oduhličení.Ochrana povrchu ložiskových trubek

Povrch trubek je olejovaný.Tvrdost ocele ložiskových trubek

Po žíhání naměkko je tvrdost 174 – 220 HB.
Rozptyl hodnot tvrdosti po délce trubky je maximálně 15 HB.
Minimální tvrdost podle zkoušky tvrdosti je 61 HRc.Mikrostruktura ložiskových trubek

Zkušební postupy podle SEP 1520:
velikost karbidů 2.1 – 2.3,
podíl perlitu 3.0,
karbidická síť 5.2,
karbidická řádkovitost (max 6.3 – uzavřená, max 7.3 – otevřená)Nekovové inkluze

Zkušební postupy podle DIN 50602.
Celková hodnota oxidických a sulfidických inkluzí (vměstků) K3 <= 10.Demagnetizace

Zůstatkový magnetismus maximálně 10 Oe.Poznámky

Trubky je možné dodávat i jako válcované za tepla.
Možné jsou i dodávky ložiskových trubek podle STN EN ISO 683-17.
Jedná se o legovanou a automatovou ocel, která je určená na tepelné zpracování, část 17: ocel pro valivá ložiska.
Súvisiace články

Presné rúry pre výrobu ložískPresné oceľové rúry pre výrobu ložískLožiskové bezšvíkové rúry