Trubky pro strojírenství


Trubky pro strojírenství mají nenahraditelné postavení pro jejich jedinečné vlastnosti, tj. široké spektrum rozměrů, různorodost dostupných ocelových jakostí a svařitelnost. Všeobecně jsou silnostěnné trubky vstupním konstrukčním materiálem pro stabilní nebo pohyblivé stroje, vozidla.

Možnosti použití ocelových trubek:

 • tlakové nádoby
 • časti a osy strojařských jednotek
 • konstrukční prvky obráběcích strojů
 • podklady a podpěry strojů
 • konstrukční prvky zásobníků a kontejnerů
 • přípravky pro nářadí
 • části zemědělských strojů
 • dopravní pásy
 • prvky lodí

Rozměry trubek pro mechanické obrábění

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)10,2 – 139,7 mm
SÍLA STĚNY (t)0,5 – 16,0 mm
EVROPSKÉ NORMYEN 10294-1, EN 10297-1,
EN 10305-1,
DIN 2448,
BS 6323/3,
NF A 49-311,
UNI 4991, UNI 7729,
STN/ČSN 42 5715,
STN/ČSN 42 5716,
a PN-H 74219.
RUSKÉ NORMYGOST 8732
AMERICKÉ NORMYASTM A 53
a ASTM A 519
JAPONSKÉ NORMYJIS G 3445
Rozměrová norma Rozměry (D x t) Rozměrová tabulka
EN10294-110.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1 (10220)10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN244810.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 571510.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 571610.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-31110.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-31210.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
BS6323-310.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H7421910.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI772910.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
GOST873220.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
ASTMA51931.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5310.3 x 1.24 – 114.3 x 13.49 mm [0.405 x 0.049 – 4.500 x 0.531 in] [1/8 – 4 NPS]
JISG344515.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
UNIISO 420010.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm

Ocele pro trubky pro mechanické obrábění

EN 10297-1
EN 10083-2
E235, E275, E315, E355, E420, E460, E470, E275K2, E355K2, E460K2, E420J2, 20MnV6, 16MnCr5, 20NiCrMo2-2, 25CrMo4, 28Mn6, 30CrMo4, 34CrMo4, 38Mn6, 42CrMo4, C10E, C15E, C15R, C22E, C35E, C45E, C60E.
ASTM A 53/A530
ASTM SA53/SA 530
Grade A, Grade B.

Norma TDP Jakost oceli (otevři kartu výrobku)
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
ASTMA53/A530
ASTMA53/A530
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 19281
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
EN10297-1
EN10297-1
UNI7729
PN – H74219 / 84019
EN10297-1
NF A49-311
EN10297-1
UNI663
UNI663
EN10297-1
EN10297-1
BS6323-1,3
EN10083-2
EN10294-1
ČSN42 0250
EN10083-2
EN10297-1
ČSN42 0250
DIN17204
EN10084
EN10083-2
UNI663
EN10297-1
EN10297-1
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
EN10294-1
ČSN42 0250
DIN1630
DIN17204
EN10294-1
DIN1629
DIN17204
ČSN42 0250
DIN1629
ČSN42 0250
PN – H74219 / 84019
ČSN42 0250
EN10297-1
EN10083-2
DIN17204
EN10083-2
EN10083-2
EN10083-2
DIN1630
DIN17204
DIN17200
ČSN42 0250
EN10297-1
EN10084
UNI663
EN10297-1
ČSN42 0250
EN10083-2
DIN17210
PN – H74219 / 84023
EN10083-2
EN10297-1
ČSN42 0250
DIN17210
EN10084
PN – H74219 / 84019
EN10083-2
EN10297-1
DIN17204
UNI663
DIN17210
EN10294-1
DIN17204
PN – H74219 / 84023
EN10297-1
EN10084
PN – H74219 / 84018
BS6323-1,3
DIN1629
ČSN42 0250
EN10083-2
ČSN42 0250
EN10083-2
EN10083-2
DIN17210
NF A49-312
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
PN – H74219 / 84023
NF A49-311
PN – H74219 / 84023
EN10084
UNI7729
DIN17204
EN10297-1
DIN17210
EN10083-2
DIN17210
PN – H74219 / 84019
BS6323-1,3
UNI663
BS6323-1,3
EN10084
EN10083-2
EN10083-2
ČSN42 0250
DIN1630
EN10083-2
PN – H74219 / 84018
UNI7729
EN10084
PN – H74219 / 84019
EN10083-2
EN10083-2
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
UNI663
NF A49-312
EN10083-2
NF A49-311
NF A49-311
DIN17204
EN10083-2
DIN17204
DIN17204
EN10083-2
UNI663

Délky silnostěnných trubek

Trubky se obvykle dodávají ve výrobních délkách (5 – 6 m). Přesné délky je možné dodávat na základě dohody.

Zkoušení trubek

Trubky podle EN 10294 – 1 se zkoušejí specifikovaným zkoušením, a to:

a,tavební (chemická) analýza,
b, tahová a vrubová houževnatost (pokud je zkouška uskutečnitelná),
c, kontrola rozměrů
,
d, vizuální kontrola.

Podle EN 10297 – 1 se může jednat o:

a, nespecifikované zkoušení pro ocele skupiny 2.1.1 pokud se volbou nedohodne specifikované zkoušení nebo
b, se provádí specifikované zkoušení pro ostatní druhy ocelí.

Povinné zkoušky pro nespecifikované zkoušení jsou v souladu s EN 10294-1, volitelné zkoušky jsou uvedené v normě.

Ochrana povrchu trubek

Způsob dočasné ochrany povrchu trubek pro dopravu a skladování je třeba dohodnout při objednávání trubek.

Rúry je možné dodávať:

 • bez dočasné konzervace povrchu
 • s ochranou povrchu dohodnutým konzervačním prostředkem

Konce trubek pro mechanické obrábění

Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svar
Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svar
Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů
Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů

Odhranění je možné aplikovat na:

Odhranění trubek
Odhranění trubek
 • Trubky, D: 26,7 – 114,3 mm
 • Síly stěn, t: 3,2 – 12,5 mm
 • Délky, L: 4 – 13 m
 • Úhel fazety, alfa: 30°+5°, 37,5°±2,5°
 • Šířka fazety, c: 1,6 ± 0,8 mm

Balení silnostěnných trubek

(a) trubky svázané ocelovou páskou,
(b) svazky trubek balené do fólie nebo juty,
(c) svazky trubek balené do dřevěných beden
.

Balíky s kruhovým nebo šestiúhelníkovým průřezem s hmotností 300 – 3 500 kg.

Balení STANDARD - svazek stažený ocelovou páskou
Balení STANDARD – svazek stažený ocelovou páskou
Balení STANDARD - svazek stažený ocelovou páskou podloženou balícím papírem
Balení STANDARD – svazek stažený ocelovou páskou podloženou balícím papírem
Balení PREMIUM A - balení do dřevěné bedny
Balení PREMIUM A – balení do dřevěné bedny
Balení PREMIUM B - balení do dřevěné bedny - svazek trubek je zabalen do fólie
Balení PREMIUM B – balení do dřevěné bedny – svazek trubek je zabalen do fólie
Balení PREMIUM C - balení do plastového obalu a fólie
Balení PREMIUM C – balení do plastového obalu a fólie
Balení PREMIUM D - balení do fólie - vysátí vzduchu
Balení PREMIUM D – balení do fólie – vysátí vzduchu

Značení trubek pro strojírenství

(a) bez značení,
(b) značení barevnými pásy na trubkách (nebo balíkách trubek),
(c) značení nástřikem bílou nebo černou barvou systémem InkJet,
(d) značení ražením (dostupné pro D > 22 mm a t > 2,3 mm).

Označení štítkem
Označení štítkem
Značení ražením
Značení ražením
Značení stříkáním
Značení stříkáním
Laserové značení
Laserové značení

Atesty jsou vydávané podle příslušných norem TDP:
EN 10204,
pro
EN 10294-1
atest 3.1.B,
EN 10297-1a, nespecifikované zkoušení 2.1 a 2.2
b, specifikované zkoušení – 3.1.B nebo jiné


1,5 x 1000 je povolená přímost pro trubky do průměru 33,7 mm, které jsou určené pro výrobu částí strojů.

U trubek pro mechanické obrábění je povolená přímost 1 : 1000, t.j. 0,001 x L.

Za tepla válcované trubky z uhlíkových ocelí nejsou dále zpracovávané a jejich stav odpovídá stavu normalizovaně žíhané.


Trubky tažené za studena jsou po tváření tepelně zpracované tak, aby se splnily požadavky příslušných norem na stav dodávky a mechanické hodnoty.

Vnější a vnitřní povrch trubek odpovídá způsobu výroby.

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele