Válcovna bezešvých trubek má 45 let

Válcovna bezešvých trubek má 45 let

Tento rok si připomínáme 45. výročí slavnostního spuštění válcovny trubek v Podbrezové. Za téměř půlstoletí prošla několika významnými změnami nejen v oblasti modernizace, ale i změnami výrobního sortimentu.

Pokud bychom šli ještě dále do historie, zjistíme, že podbrezovské železárny už v roce 1883 jako první v rakousko-uherské monarchii zřídily výrobnu válcovaných trubek. V našem výrobním procesu přetrvává výroba trubek v různých sortimentech od uvedeného období bez přerušení až do dnešního dne. Je proto logické, že se v každém historickém období v rozvojových programech zabývala především otázkou zdokonalování technologie a modernizací výroby trubek.

Za 45 let prošla válcovna mnoha významnými změnami souvisejícími s vyráběným sortimentem, strukturou výroby, inovací a modernizacemi technologických zařízení a řídicími systémy. Díky realizaci těchto změn se dnes válcovací linka na výrobu bezešvých trubek za tepla svou úrovní řadí mezi přední válcovny ve světě.

V prvních letech po spuštění výroby byl podíl trubek pro další zpracování tažením až 70 procent. Ze zbývajících 30 procent realizace tvořil export jen šest procent. Přibližně deset let po uvedení do provozu nastal zásadní obrat ve struktuře produkce. Podíl lup klesl na současných 35 procent a výrazně vzrostl podíl exportu, který dnes tvoří až 96 procent prodeje válcovaných trubek. Výrazné zvýšení podílu exportu si vyžádalo investice do nových finalizačních zařízení jako rovnání trubek, tlakování, barevné značení a ražení trubek, konzervování povrchu trubek UV lakem pro zámořskou přepravu, geometrické balení trubek do šestihranu.

Stále se zvyšující požadavky na kvalitu vyústily do dalších modernizačních akcí. V roce 1995 byla zavedena výroba trubek v tzv. malém programu, což umožnilo rozšířit sortiment válcovaných trubek o zákazníky žádanou skupinu rozměrů průměru 21,3 až 30 mm. V roce 1997 jsme pokračovali modernizací řízení procesu válcování trubek v tahové redukovně, která umožnila zvýšení rozměrové přesnosti a tím i významné zvýšení konkurenceschopnosti na světovém trhu. V témže roce byl zaveden nový řídicí systém ohřevu vsázky v karuselové peci, umožňující zrovnoměrnění ohřevu po průřezu vsázky a snížení spotřeby zemního plynu. Pro další úsporu zemního plynu se přistoupilo ke změně konstrukce stropu karuselové pece z klenby na rovný strop. Zároveň se začala nahrazovat zastaralá cihlová vyzdívka pece moderní vyzdívkou tvořenou žárobetonovými prefabrikáty.

Neustále se zlepšující výrobní proces

Rozvojové záměry naší společnosti Železárny Podbrezová se zaměřují na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou legované kotlové trubky nebo trubky pro automobilový průmysl. Tyto záměry vyúsťovaly do dalších investic.

Výrazný posun technické úrovně v oblasti ohřevu lup před redukováním přinesla rekonstrukce krokové pece. Použití moderního systému regeneračních pulzních hořáků, změna žáruvzdorného materiálu a změna geometrie pracovního prostoru pece umožňuje rychlou reakci na požadovanou teplotu prostoru pece, snížení spotřeby zemního plynu až o 25 procent a rovnoměrnější ohřev lup.

Kromě uvedených investičních akcí byla v tomto období zrealizována celá řada organizačních a technických opatření zaměřených na zvýšení výkonu, hospodárnosti a kvality výrobků a taktéž na udržení technologického zařízení na požadované úrovni.

Technologové válcovny bezešvých trubek zásadně přepracovali kalibraci válců protlačovací stolice a přepracovali sázecí plán, čímž dochází k optimalizaci toku tvárněného materiálu během válcování na trnové tyči.

Protlačovací stolice je také osazena stojany s válci z tvrdokovu, jejichž životnost mnohokrát překračuje dosud používané válce. To jsme dosáhli i novým systémem renovace trojice válců na jednom stojanovém místě.

Velmi důležitá je změna plánování výrobních příkazů s prioritním postupným prodlužováním délky lupy a nasazování trnových tyčí podle délky zokujněné vrstvy.

Nejvýznamnější obnovy technologického parku za poslední léta

 • V roce 2015 byl nainstalován řídicí systém redukovny – CARTA a v současnosti se provádí optimalizace parametrů válcování, hlavně modulu CEC, který řídí délku napěchovaných konců.
 • V prosinci 2015 jsme úspěšně nasadili nové zařízení na chlazení válců redukovny.
 • V letech 2017 až 2020 byl celkově obnoven technologický park válcovny bezešvých trubek od nůžek, elongátoru, vstupní části protlačovací stolice, nové trojdílné hřebenové tyče v protlačovací stolici, odválcovací stolice.
 • V roce 2020 byl změněn způsob dělení trubek za chladníkem moderními pilami FRAMAG.
 • V roce 2022 byl realizován třetí mazací buben trnových tyčí, které vycházejí z ohřevu hned přes mazací buben a tým se snižují prostoje při výměně sad trnových tyčí. Pro úsporu plynu byl vyměněn rekuperátor karuselové pece.
 • Byla zrealizována první značení trubek laserem ve válcovně bezešvých trubek před konzervační linkou.
 • Taktéž byla obnovena pila na řezání a zkracování trnových tyčí .
 • V roce 2023 se uskutečnily a průběžně v aktuálním roce probíhají investice na zvýšení kvality a produktivity vyráběných trubek v naší provozovně, a to nový ultrazvuk, nové a rychlé ořezávání nezkoušených konců a rychlé nízkonapěťové ražení na lince č. 1 LKR, nová pila Ohler č. 2, nový rotor motoru protlačovací stolice a nový řídicí systém elongátoru válcovny bezešvých trubek.

Zajímavé milníky z novodobé historie

 • 2017 – v tomto roce jsme poprvé překročili „magickou“ hranici 200 000 tun vyrobených trubek
 • 2017 – historicky nejvyšší výroba v realizaci (na prodej), konkrétně 137 053,6 tuny
 • 2018 –  dosáhli jsme historicky nejvyšší distribuční výrobu 208 418,5 tuny vyrobených trubek
 • 2018 – nejvyšší nakládka – 138 530,5 tuny expedovaných trubek, k tomuto číslu nám dopomohl i nově postavený automatizovaný sklad AS3
 • k 1. březnu 2024 bylo ve válcovně bezešvých trubek vyrobeno 6 952 milionů tun trubek (40 293 477 kusů vyválcovaných lup)
 • k 1. březnu 2024 – prodej válcovaných trubek v realizaci byl 4 231 milionů tun
 • Březen 2024 – 2 721 milionů tun bylo dále zpracováno na přesné trubky a oblouky


Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele