Ocelové srdce Podbrezové bije už třicet let

Rok 1993 byl pro Železárny Podbrezová přelomový – do provozu byla uvedena nová elektrická oblouková pec, díky níž se Podbrezová stala soběstačnou ve výrobě oceli pro potřeby válcovny bezešvých trubek. Elektrické obloukové peci se říká také srdce fabriky, které od té doby bije nepřetržitě už tři desetiletí.

Jedné z největších investičních akcí v historii horehronské továrny předcházely roky příprav. Efektivita a ekologická stránka výroby byla řešena již v roce 1969, ve studii rozvoje továrny. Tehdejší siemens-martinské pece a dvě elektrické pece byly zastaralé a morálně opotřebované. Tavba v „martinkách“ trvala šest, v obloukových pecích čtyři hodiny. Plánovaná nová oblouková elektrická pec (EAF) měla vyrobit ocel rychleji, levněji a díky odsávání i šetrněji k životnímu prostředí. V roce 1982 bylo spuštěno nové zařízení na plynulé odlévání a teprve po jedenácti letech byla spuštěna nová moderní EAF. Do té doby na jejím místě fungovala válcovna profilů, která byla později demontována. Vybudováním elektrické obloukové pece v Železárnách Podbrezová začala nová éra.

Milník na Horehroní

Základní kámen stavby EAF byl položen v květnu 1990. V září téhož roku byla odstavena válcovna profilů a hned poté bylo zahájeno budování základů pro novou elektroocelárnu. Prvního listopadu 1992 byly odstaveny i siemens-martinské a elektrické obloukové pece. Začaly všechny potřebné práce související s instalací a také procesem dobudování. V únoru 1993 bylo vše připraveno ke spuštění nové pece. Během tohoto období výroba v ŽP nadále probíhala, ocelové bloky pro válcovnu byly nakupovány od Třineckých železáren.

První zkušební tavba byla úspěšně odpíchnuta 24. února 1993, po šesti hodinách od nasazení prvního sázecího koše. Slavnostní uvedení do provozu následovalo 19. března a šlo o jeden z největších milníků v historii podbrezovských železáren.

Nejmodernější svého druhu ve střední Evropě

EAF patřila k nejmodernějším svého druhu ve střední Evropě. Na začátku trvala jedna tavba šest hodin, dnes přibližně hodinu. K jejím největším výhodám patřila a stále také patří automatická regulace elektrod, zavážení přísad přes dopravní pásy, chlazení panelů, ale také automatizované ovládání pece a odsávání spalin vznikajících během tavení vsázky. Dnes mají pracovníci přehled o všech činnostech, které v procesu tavby probíhají. Pec má kapotáž, která je zároveň nejdůležitějším bezpečnostním prvkem, který tlumí hluk a zároveň brání spalinám šířit se do ovzduší.

Součástí budování nové elektroocelárny byla i výstavba pánevní hutnické pece (LF), ve které dochází k finálnímu dokončení produktu. EAF vyrobí nezpracovanou ocel a díky LF peci z ní umíme vyrobit kvalitnější ocel.

Neustálé inovace jsou pro výrobu i životní prostředí nezbytné

Během třiceti let bylo v elektroocelárně realizováno mnoho inovací, které jsou ještě šetrnější k životnímu prostředí, zlepšily kvalitu produktů, ale i spotřebu materiálů. Inovace a modernizace jsou v ŽP jednou z priorit. Jednou z největších inovací bylo zakoupení náhradní nístěje, aby výroba byla ještě efektivnější, protože při opravě vyzdívky byla odstávka výroby nezbytná. Další velkou investicí bylo zabudování profukovacích tvárnic na dno nístěje, sloužících k promíchávání oceli za účelem zkrácení doby tavby v EAF.

V roce 2007 byly zabudovány nové kyslíko-palivové hořáky, které zrychlily výrobu oceli. Pro zvýšení kvality byla zakoupena kamera pro snímání úniku strusky z pece během odpichu. Krátce nato se uskutečnila instalace nového zařízení pro odběr vzorku a měření teploty oceli.

Před deseti lety bylo postaveno nové, modernější zařízení na odsávání spalin, jehož součástí je rekuperace tepla, které se využívá k ohřevu budov, ale i trávníku v Zelpo aréně či vody v bazénu koupaliště v Podbrezové. Mezi nejnovější inovace patří i zakoupení zařízení na seřizování elektrod, čímž se ještě více zvýšila bezpečnost zaměstnanců při obsluhování pece.

V současnosti je EAF neodmyslitelnou součástí fungování celé akciové společnosti. Zajišťuje plynulost a dostatečnou efektivnost výroby a neustálými inovacemi drží krok s moderními zařízeními.

Zajímavosti o EAF
• za jednu hodinu dokáže pec roztavit šedesát tun šrotu
• teplota procesu tavení dosahuje 1620 stupňů Celsia
• při roční produkci 370 tisíc tun by bylo možné ocelovými bloky spojit Podbrezovou a Brusel, vzdálenost mezi nimi je 1430 kilometrů
• do konce roku 2022 bylo v podbrezovské ocelárně odlito devět milionů tun oceli

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele