Technicko-dodací podmínky (TDP) pro trubky

Všechny požadavky na trubky jsou soustředěné v normách TDP. Všeobecné TDP pro ocel a výrobky z ocele jsou v EN 10021. Symboly a definice pojmů jsou v EN 10266. Všeobecné TDP jsou i ISO 404. Zde uvádíme seznam technicko-dodacích podmínek, podle kterých jsou vyráběné a dodávané trubky v Železiarních Podbrezová a.s.

European Standards (EN)

European Standards (EN)
EN 10084
Cementační ocele. TDP.
EN 10224
Ocelové trubky a fitinky pro dopravu tekutin obsahujících vodu, včetně pitné vody.
EN 10255
Nelegované ocelové trubky pro závitování.
EN 10083-2
Ocele na zušlechťování. Díl 2 – Technické dodací podmínky pro kvalitní nelegované ocele.
EN 10208-1
Ocelové trubky na potrubí pro hořlavé tekutiny. Díl 1 – Trubky podle požadavků třídy A.
EN 10208-2
Ocelové trubky pro rozvody hořlavých kapalin. Díl 2 – Trubky třídy B.
EN 10210-1
Za tepla tvářené konstrukční kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN 10216-1
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely. Nelegované ocele se specifickými vlastnostmi při teplotě okolí
EN 10216-2
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 2 – Nelegované a legované ocelové trubky se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotách
EN 10216-3
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 3 – Trubky z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN 10216-4
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové použití. Díl 4 – Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se specifickými vlastnostmi při nízkých teplotách.
EN 10217-1
Svařované ocelové trubky pro tlaková potrubí. Díl 1 – Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při teplotě okolí.
EN 10217-3
Svařované ocelové trubky pro tlaková potrubí. Díl 3 – Trubky z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN 10217-5
Svařované ocelové trubky pro tlaková potrubí.
EN 10217-6
Svařované ocelové trubky pro tlaková potrubí. Díl 6 – Pod tavidlem svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
EN 10219-1
Za studena tvarované svařované duté profily z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí. Díl 1 – Technické dodací podmínky.
EN 10253-1
Tvarovky pro navařování. Díl 1 – Nelegované ocele pro všeobecné použití a bez zvláštních zkušebních požadavků.
EN 10253-2
Tvarovky pro navařování. Díl 2 – Nelegované a legované ocele se zvláštními zkušebními požadavky.
EN 10256-1
Tvarovky pro navařování. 1 – Nelegované ocele pro všeobecné použití a bez zvláštních zkušebních požadavků.
EN 10294-1
Ocelové trubky pro třískové obrábění. Díl 1 – Nelegované a legované ocele.
EN 10296-1
Svařované ocelové trubky pro mechanické a všeobecné strojírenské účely. Díl 1 – Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
EN 10297-1
Ocelové Bezešvé trubky pro konstrukční účely a všeobecné použití. Díl 1 – Nelegované a legované ocelové trubky.
EN 10305-1
Přesné ocelové trubky. Díl 1 – Bezešvé za studena tažené trubky.
EN 10305-4
Přesné ocelové trubky. Díl 4 – Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulická a pneumatická tlaková vedení.

České technické normy (ČSN)

ČSN 132 370
Trubkové přechody. TDP.
ČSN 420 165
Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách.
ČSN 420 250
Bezešvé trubky tvářené za tepla z ocelí tříd 10 až 16.
ČSN 420 251
Ocelové bezešvé trubky se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot.
ČSN 420 260
Přesné bezešvé trubky tvářené za studena z ocelí tříd 10 až 16.

American Petroleum Institute (API)

API 5CT
Specifikace pro casing a tubing.
API 5L
Specifikace pro potrubní trubky.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME A420/A 960
Trubkové tvarovky z tvářené uhlíkové a legované ocele pro nízké teploty.
ASME SA333/SA999
Bezešvé a svařované ocelové trubky pro nízké teploty. / Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky (Pipe).
ASME SA334/SA1016
Bezešvé a svařované ocelové trubky z uhlíkových a legovaných ocelí pro nízké teploty. /Všeobecné požadavky pro legované, austenitické a korozivzdorné trubky.
ASME SA53/SA530
Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A106/A530
Bezešvé ocelové trubky z uhlíkových ocelí pro vysoké teploty. / Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky.
ASTM A161/A450
Bezešvé trubky z nízkouhlíkové a uhlík-molybdenové ocele pro rafinérie. / Všeobecné podmínky pro trubky z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A179/A450
Bezešvé za studena tažené trubky z nízkouhlíkových ocelí pro tepelné výměníky a kondenzátory.
ASTM A192/A450
Bezešvé kotlové trubky z uhlíkových ocelí pro vysokotlakové rozvody.
ASTM A199/A450
Bezešvé za studena tažené trubky ze středně uhlíkových ocelí pro výměníky tepla a kondenzátory. / Všeobecné podmínky pro trubky z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A209/A1016
Bezešvé trubky z uhlík-molybdenových a legovaných ocelí pro kotle a přehřívače. / Všeobecné podmínky pro legované, austenitické a korozivzdorné trubky.
ASTM A210/A450
Bezešvé trubky ze středně-uhlíkových ocelí pro kotle a přehřívače. / Všeobecné podmínky pro trubky z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A213/A1016
Bezešvé trubky z feritických a austenitických legovaných ocelí pro kotle, přehřívače a výměníky. / Všeobecné podmínky pro legované, austenitické a korozivzdorné trubky.
ASTM A234/A 960
Trubkové tvarovky z tvárné uhlíkové a legované ocele pro střední a vyšší teploty.
ASTM A333/A999
Bezešvé a svařované ocelové trubky pro nízké teploty. / Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky (Pipe).
ASTM A334/A1016
Bezešvé a svařované ocelové trubky z uhlíkových a legovaných ocelí pro nízké teploty. / Všeobecné požadavky pro legované, austenitické a korozivzdorné trubky.
ASTM A335/A530
Bezešvé trubky z legovaných feritických ocelí pro použití při vysokých teplotách. / Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky (Pipe).
ASTM A335/A999
Bezešvé trubky z legovaných feritických ocelí pro vysokoteplotní účely.
ASTM A519
Bezešvé uhlíkové a legované ocelové trubky pro mechanické použití,
ASTM A524/A530
Bezešvé trubky z uhlíkových ocelí pro teplotu okolí a nižší teploty (Pipe). / Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky.
ASTM A53/A530
Všeobecné požadavky na speciální uhlíkové a legované ocelové trubky.
ASTM A556/A450
Bezešvé trubky z uhlíkových ocelí pro napájecí okruhy. / Všeobecné podmínky pro trubky z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A671/A530
Svařované a bezešvé ocelové trubky.
ASTM A672/A530
Svařované a bezešvé ocelové trubky.
ASTM A795
Černé a žárově pozinkované (galvanizované) svařované a bezešvé trubky pro protipožární použití.
ASTM A822/A450
Bezešvé trubky tažené za studena z uhlíkových ocelí pro hydraulické systémy.

Gosudarstvennyi Standard (GOST)

GOST 1060 / 1050
Polotovary z uhlíkových ocelí se speciální povrchovou úpravou. / Bezešvé ocelové trubky tažené za studena pro stavbu lodí.
GOST 12132 / 1050
Svařované a bezešvé trubky pro automobilový průmysl a výrobu jízdních kol.
GOST 12132 / 19281
Svařované a bezešvé trubky pro automobilový průmysl a výrobu jízdních kol.
GOST 20295 / 1050
Svařované ocelové trubky pro rozvody plynu a ropy.
GOST 21729 / 1050
Konstrukční ocelové trubky tvarované za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.
GOST 21729 / 4543
Konstrukční ocelové trubky tvarované za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.
GOST 3262 / 1050
Ocelové trubky pro vodovody a plynovody.
GOST 550 / 1050
Ocelové bezešvé trubky pro naftový a petrochemický průmysl.
GOST 550 / 4543
Ocelové bezešvé trubky pro naftový a petrochemický průmysl. / Legované konstrukční ocele.
GOST 8731 / 1050
Ocelové bezešvé trubky tvarované za studena a za tepla.
GOST 8731 / 19281
Ocelové bezešvé trubky tvarované za tepla.
GOST 8733 / 1050
Ocelové bezešvé trubky tvarované za studena.
GOST 8733 / 19281
Ocelové bezešvé trubky tvarované za studena a za tepla. Technické dodací podmínky.
GOST 8733 / 4543
Ocelové trubky tvarované za studena a za tepla. TDP.
GOST TU 14-3-190 / 1050
Bezešvé za studena tažené ocelové trubky.
GOST TU 14-3-460 / 20072
Ocelové bezešvé trubky pro parní kotle a trubková vedení.
GOST TU 14-3-460 / 4543
Ocelové bezešvé trubky pro parní kotle a trubková vedení.

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS G3445
Ocelové uhlíkové trubky pro strojní součástky.
JIS G3454
Trubky z uhlíkových ocelí pro použití pro tlakové rozvody.
JIS G3455
Trubky z uhlíkových ocelí pro použití při vysokých tlacích.
JIS G3456
Trubky z uhlíkových ocelí pro použití při vysokých teplotách.
JIS G3458
Trubky z legovaných ocelí.
JIS G3461
Trubky z uhlíkových ocelí pro kotle a tepelné výměníky.
JIS G3462
Trubky z legovaných ocelí pro kotle a tepelné výměníky.
JIS JOHS-102
Přesné trubky z uhlíkových ocelí pro hydraulické rozvody.

British Standards (BS)

BS 1387
Závitové a nátrubkové ocelové trubky a trubkové příslušenství a ocelové trubky s hladkými konci pro svařování nebo závitování podle BS 21.
BS 3601
Tlakové trubky z nelegované ocele se zaručenými vlastnostmi při teplotě okolí.
BS 3603
Trubky pro tlakové účely uhlíkových a legovaných ocelí se specifickými vlastnostmi při nízkých teplotách.
BS 3606
Ocelové trubky pro tepelné výměníky.
BS 7416
Přesné ocelové za studena tažené nízkouhlíkové trubky pro použití v hydraulických tlakových systémech.
BS 1965-1
Navařovací trubkové tvarovky pro tlakové účely. Uhlíkové ocele
BS 3059-1
Trubky pro kotle a přehřívače. Specifikace pro uhlíkové ocelové trubky nižších pevností s nezaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
BS 3059-2
Trubky pro kotle a přehřívače. Specifikace pro uhlíkové, legované a austenitické ocele se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
BS 3602-1
Trubky pro tlakové účely: C a C-Mn ocele se specifickými vlastnostmi při vyšších teplotách.
BS 3602-2
Specifikace pro ocelové trubky pro tlakové účely: uhlíkové a uhlíko-manganové ocele se speciálními vlastnostmi při zvýšených teplotách. Díl 2: Obloukově svařované trubky.
BS 3604-1
Trubky pro tlakové účely z feritických ocelí se specifickými vlastnostmi při zvýšených teplotách. 1 – Specifikace pro bezešvé a elektricky odporově svařované trubky.
BS 6323-1,3,4,7
Bezešvé a svařované ocelové trubky pro automobilový, strojírenský a všeobecný průmysl.

Deutsches Institut für Normung (DIN)

DIN 1615
Svařované kruhové trubky z nelegovaných ocelí bez zvláštních požadavků.
DIN 1626
Svařované kruhové trubky z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky.
DIN 1628
Svařované kruhové trubky z nelegovaných ocelí pro zvlášť vysoké požadavky.
DIN 1629
Bezešvé kruhové trubky z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky.
DIN 1630
Bezešvé kruhové trubky z nelegovaných ocelí pro zvlášť vysoké požadavky.
DIN 2391
Přesné ocelové bezešvé trubky se zvláštní přesností.
DIN 2440
Ocelové závitové trubky, středně těžká řada.
DIN 2441
Ocelové závitové trubky, těžká řada.
DIN 2470
Ocelová plynová potrubí s provozním tlakem do 16 bar.
DIN 2609
Trubkové oblouky. 1 – Snížený stupeň využití. 2 – Plný stupeň využití.
DIN 2609
Tvarovky pro navařování.
DIN 17100
Přesné ocelové bezešvé trubky se zvláštní přesností.
DIN 17120
Svařované kruhové trubky ze všeobecných konstrukčních ocelí.
DIN 17121
Bezešvé kruhové trubky ze všeobecných konstrukčních ocelí pro ocelové konstrukce.
DIN 17124
Bezešvé kruhové trubky z jemnozrnných konstrukčních ocelí pro ocelové konstrukce.
DIN 17155
Ocelové plechy a páska z ocelí se speciálními vlastnostmi při zvýšených teplotách.
DIN 17172
Ocelové trubky pro dopravu hořlavých kapalin a plynů.
DIN 17173
Bezešvé ocelové trubky kruhového průřezu pro nízké teploty.
DIN 17174
Svařované kruhové trubky z hlubokotažných ocelí.
DIN 17175
Ocelové bezešvé trubky ze žárupevných ocelí.
DIN 17178
Svařované kruhové trubky z jemnozrnných konstrukčních ocelí pro zvláštní požadavky.
DIN 17179
Bezešvé trubky kruhového průřezu z jemnozrnných ocelí pro zvláštní požadavky.
DIN 17200
Ocele pro zušlechťování.
DIN 17204
Bezešvé trubky kruhového průřezu z ocelí na zušlechťování.
DIN 17210
Cementační ocele.
DIN 17230
Ocele pro kuličková a válečková ložiska. Technické dodací podmínky.
DIN 1630 / 2445-2
Bezešvé kruhové trubky z nelegovaných ocelí pro zvlášť vysoké požadavky. / Přesné ocelové bezešvé trubky pro prahové namáhání.
DIN 2391-2C / 2445-2
Přesné ocelové bezešvé trubky se zvláštní přesností. / Přesné ocelové bezešvé trubky pro prahové namáhání.
DIN 2609 (F, G)
Trubkové navařovací oblouky. TDP.

Association francaise de normalisation (NF A)

NF A 49-112
Ocelové bezešvé za tepla válcované trubky s hladkými konci se zaručenými vlastnostmi při teplotě okolí.
NF A 49-115
Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla závitové.
NF A 49-186
Trubkové příslušenství. Ocelové trubkové tvarovky pro navařování, vyrobené z bezešvých trubek pro všeobecné použití. Rozměry. TDP.
NF A 49-210
Ocelové bezešvé za studena tažené trubky pro dopravu kapalin.
NF A 49-211
Ocelové nelegované bezešvé trubky s hladkými konci pro dopravu kapalin při zvýšených teplotách.
NF A 49-213
Ocelové bezešvé trubky nelegované a chrom-niklové pro použití při vysokých teplotách.
NF A 49-215
Ocelové bezešvé trubky pro výměníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A 49-281
Trubkové příslušenství. Ocelové trubkové tvarovky pro navařování, vyrobené z bezešvých trubek se specifikací kvality. Rozměry. TDP.
NF A 49-310
Přesné bezešvé trubky pro mechanické použití.
NF A 49-311
Ocelové bezešvé trubky pro mechanické použití.
NF A 49-312
Ocelové bezešvé trubky se zlepšenou opracovatelností pro mechanicky opracované konstrukční součásti.
NF A 49-330
Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.
NF A 49-501
Ocelové bezešvé nebo svařované kruhové profily tvarované za tepla pro konstrukční účely.

Polski Komitet Normalizacyjny – Polska Norma (PN)

PN – H 74 219 / 84018
Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla pro potrubí a konstrukční účely. Nízkolegované ocele.
PN – H 74 219 / 84019
Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla pro potrubí a konstrukční účely. Konstrukční ocel vyšší kvality.
PN – H 74 219 / 84023
Ocelové bezešvé trubky válcované za tepla pro potrubí a konstrukční účely. / Ocele pro speciální použití. Ocele pro trubky.
PN – H 74 220 / 84023
Bezešvé trubky tažené za studena všeobecného určení.
PN – H 74 240 / 84018
Ocelové bezešvé trubky tažené za studena, přesné. Nízkolegované ocele.
PN – H 74 240 / 84019
Ocelové bezešvé trubky tažené za studena, přesné. Konstrukční ocel vyšší kvality.
PN – H 74 240 / 84023
Ocelové bezešvé trubky tažené za studena, přesné. Nízkouhlíkové ocele.
PN – H 74 252 / 84024
Ocelové bezešvé trubky kotlové.
PN – H 74 245
Ocelové bezešvé trubky válcované nebo tažené za studena pro specifické použití.

Podnikové normy Železiarni Podbrezová (PN ŽP)

PN ŽP-42 0154
Podélně svařované ocelové trubky. TDP.
PN ŽP-05-04
Trubkové oblouky. Technické dodací předpisy.
PN ŽP-05-05
Trubkové oblouky se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.

Slovenský Ústav Technickej Normalizácie – Technické normy (STN)

STN 132 370
Trubkové přechody. TDP.
STN 420 165
Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách.
STN 420 250
Bezešvé trubky tvářené za tepla z ocelí tříd 10 až 16.
STN 420 251
Ocelové bezešvé trubky se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot.
STN 420 260
Přesné bezešvé trubky tvářené za studena z ocelí tříd 10 až 16.

Ente Nazionale Italiano de Unificazione (UNI)

UNI 663
Nelegované ocelové bezešvé trubky – trubky s hladkými konci pro všeobecné použití.
UNI 5462
Trubky pro kotle, aparatury a tepelné rozvody při vysokých teplotách a tlacích.
UNI 5949
Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se specifickými vlastnostmi při nízkých teplotách.
UNI 6363
Svařované a bezešvé ocelové trubky pro vodovodní potrubí.
UNI 7088
Nelegované ocelové bezešvé trubky – hladké plynové trubky pro vysoké tlaky.
UNI 7287
Bezešvé trubky s hladkými konci z nelegovaných ocelí.
UNI 7729
Nelegované ocelové bezešvé trubky – s hladkými konci pro mechanické účely. Kvalita, požadavky, zkoušení.
UNI 7945
Přesné ocelové bezešvé trubky s hladkými konci.
UNI 8863
Nelegované ocelové bezešvé trubky vhodné na závitování v souladu s UNI ISO 7/1.

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele