Odpady

Zařízení na zhodnocování odpadů a likvidaci odpadů provozované společností Železiarne Podbrezová a.s.

Zveřejnění platných rozhodnutí a podmínek třídění odpadů ve smyslu § 17 zákona č. 79/2015 Sb. o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů.

  1. Platná rozhodnutí:

• zařízení na zhodnocování odpadů Šrotové pole Piesok

souhlas s provozováním zařízení – šrotové pole Piesok

souhlas s vydáním provozního pořádku – prevádzkový poriadok ŠPP

• zařízení na zhodnocování odpadů Provoz ocelárny

souhlas s provozováním zařízení a vydání provozního pořádku je součástí integrovaného povolení –  www.sizp.sk (vlevo položka IPKZ – Integrovaná povolení – Vydaná integrovaná povolení)

• zařízení na likvidaci odpadů Izolovaná kazeta

souhlas s provozováním zařízení a vydání provozního pořádku – izolovaná kazeta

Poznámka: V zařízení na likvidaci odpadů Izolovaná kazeta, t.j. na skládce odpadů na odpad, který není nebezpečný, jsou likvidované jen odpady z produkce Železiarní Podbrezová a.s.

  1. Podmínky přebírání/třídění odpadů do zařízení:

Všeobecné podmínky třídění odpadů do zařízení jsou uvedené v právních předpisech pro oblast odpadového hospodářství, specifické podmínky třídění odpadů do zařízení jsou uvedeny v platných rozhodnutích.

Distributor pneumatik

Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečují bezplatný zpětný sběr odpadových pneumatik.

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele