ODPADY


Zařízení na zhodnocování odpadů a likvidaci odpadů provozované společností Železiarne Podbrezová a.s.

Zveřejnění platných rozhodnutí a podmínek třídění odpadů ve smyslu § 17 zákona č. 79/2015 Sb. o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů.

1. Platná rozhodnutí:

  • zařízení na zhodnocování odpadů Šrotové pole Piesok

souhlas s provozováním zařízení
Šrotové pole Piesok.pdf


souhlas s vydáním provozního pořádku
Prevádzkový poriadok ŠPP.pdf  • zařízení na zhodnocování odpadů Provoz ocelárny

souhlas s provozováním zařízení a vydání provozního pořádku je součástí integrovaného povolení - www.sizp.sk (vlevo položka IPKZ - Integrovaná povolení - Vydaná integrovaná povolení)

  • zařízení na likvidaci odpadů Izolovaná kazeta

souhlas s provozováním zařízení a vydání provozního pořádku
Izolovaná kazeta.pdf

Poznámka: V zařízení na likvidaci odpadů Izolovaná kazeta, t.j. na skládce odpadů na odpad, který není nebezpečný, jsou likvidované jen odpady z produkce Železiarní Podbrezová a.s.


2. Podmínky přebírání/třídění odpadů do zařízení:

Všeobecné podmínky třídění odpadů do zařízení jsou uvedené v právních předpisech pro oblast odpadového hospodářství, specifické podmínky třídění odpadů do zařízení jsou uvedeny v platných rozhodnutích.


Distributor pneumatik
Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečují bezplatný zpětný sběr odpadových pneumatik.

Súvisiace články