Přesné standardní trubky


Standardní přesné trubky jsou vyráběny tažením za studena. Přesné standardní trubky se používají prakticky ve všech oblastech strojírenské výroby. Trubky mohou být dodávány jako dělené a trubkové ohyby. Dělené trubky jsou určeny zejména pro výrobce automobilových komponentů.

Přesné trubky pro automobilový průmysl se používají pro výrobu, například systémů řízení, kardanových hřídelí, tlumičů a vzduchových pružin, rozvodů kapalin, vačkových hřídelí, dílů podvozku, hnacích poloos, konstrukčních částí podvozku a náprav, komponent řízení, konstrukcí sedadel, výztuh přístrojové desky.

Přesné standardní trubky


Rozměry standardních přesných trubek

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)4,0 – 125,0 mm
SÍLA STĚNY (t)0,5 – 12,0 mm
EVROPSKÉ NORMYEN 10305-1,
DIN 2391,
BS 6323/4,
NF A 49-310, NF A 49-312,
UNI 7945,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712,
PN-H 74240, PN-H 74220
RUSKÉ NORMYGOST 8734, 9567, 12132
AMERICKÉ NORMYASTM A450 a A519
JAPONSKÉ NORMYJIS G3445
Rozměrová norma Rozměry (D x t) Rozměrová tabulka
EN10305-14.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
GOST121324.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
DIN2391-14.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 67114.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 67124.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-3104.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-3124.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-44.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H742404.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
UNI79454.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
GOST87344.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST95674.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
ASTMA5196.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
JISG344515.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm

Ocele pro standardní přesné trubky

EN 10305-1E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4.
STN 42 026011 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060.
ASTM 519, SAE1-2
1008, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1518, 4130, 4140, 4142, 8617.
DIN 239St35, St45, St52.
Norma TDP Jakost oceli (otevři kartu výrobku)
GOST8733 / 1050
GOST12132 / 1050
GOST8733 / 19281
GOST21729 / 1050
GOST8733 / 1050
GOST8733 / 1050
GOST21729 / 4543
GOST8733 / 4543
GOST12132 / 1050
GOST12132 / 1050
GOST8733 / 4543
GOST8733 / 1050
GOST12132 / 19281
GOST12132 / 1050
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
BS6323-1,4
DIN2391-2
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
BS6323-1,4
NF A49-312
PN – H74240 / 84019
STN42 0260
PN – H74240 / 84019
UNI7945
NF A49-310
ČSN42 0260
BS6323-1,4
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84018
EN10305-1
STN42 0260
NF A49-310
PN – H74240 / 84019
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84019
UNI7945
BS6323-1,4
STN42 0260
BS6323-1,4
ČSN42 0260
UNI7945
STN42 0260
STN42 0260
PN – H74240 / 84019
NF A49-310
BS6323-1,4
PN – H74240 / 84023
NF A49-312
UNI7945
UNI7945
DIN2391-2
PN – H74240 / 84018
STN42 0260
ČSN42 0260
DIN2391-2
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445

Tolerance standardních přesných trubek

Tolerance přesných trubek jsou v souladu s příslušnými rozměrovými tabulkami norem.
Obvyklá hodnota pro vnější průměr (OD) je méně než 0,5 % (OD) při stavu tepelně nezpracovaný (+C a +LC podle evropských norem),
Hodnoty tolerancí pro tepelně zpracované trubky, jsou v závislosti na poměru mezi sílou stěny a průměrem trubek (WT/OD) větší (a to jednou až dvojnásobně).

V toleranci vnějšího průměru (OD) je zahrnutá i povolená odchylka kruhovitosti.
Při objednávce podle síly stěny je tolerance 10 % ze síly stěny.
Excentricita přesné trubky je zahrnutá v toleranci síly stěny.

Železiarne Podbrezová a.s. nabízejí standardní přesné trubky se zúženými tolerancemi, tj. s tolerancemi sníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerance uvádíme ve zvláštní tabulce.

Síly stěn standardních přesných trubek, podle normy ASTM A450 jsou v tabulce udávané v BWG a přepočítané na palce a mm.
Trubky se obvykle dodávají s tolerancí síly stěny –0 +20 % (vypočítané z minimální síly stěny).
Přesné trubky se dodávají po dohodě i s tolerancemi síly stěny 10 % (vypočítané ze střední síly stěny).

Délky standardních přesných trubek

(a) výrobní délky přesných trubek v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b) přibližné délky s tolerancí +/- 500 mm
(c) přesné délky s tolerancí +x / -0 mm (x podle dohody)
(d) maximální délka, možná po dohodě – 18 m

Zkoušení standardních přesných trubek

Výběr zkoušek je podle normy nebo podle dohody s odběratelem.

Povinné zkoušky pro standardní přesné trubky jsou:

• chemická analýza,,
• tahová zkouška,
• kontrola rozměrů,
• vizuální kontrola.

Specifikované zkoušení – přebírací zkušební atest 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).

Volitelné zkoušky:
(a) zkouška stlačováním nebo zkouška rozšiřováním,
(b) měření drsnosti a NDT,
(c) na důkaz podélných vad: vířivé proudy (EN 10893-2, E3; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, pro D > 6 mm, WT > 0,5 mm),
(d) rozptylové toky (EN 10893-3, F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pro D > 32 mm, t > 2 mm)
(e) ultrazvuk (EN 10893-10, U3; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pro D >10 mm, t > 2 mm),
(f) NDT na důkaz těsnosti nebo zkouška těsnosti vířivými proudy EN 10893-1.

Konce standardních přesných trubek

Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svar
Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svar
Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů
Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů

Na základě dohody je možné dodávat trubky s mechanicky opracovanými konci a také je možné konce trubek uzavřít plastovými zátkami.

Odhranění je možné aplikovat na:

Odhranění trubek
Odhranění trubek
  • Trubky průměru, D: 19,0 – 90,0 mm
  • Síly stěn, t: 2,0 – 10,0 mm
  • Délky, L: 3 – 7 m
  • Úhel fazety, alfa: 30°+5°, 37,5°±2,5°, 45°±2,5°
  • Šířka fazety, c: 1,6 ± 0,8 mm

Ochrana povrchu standardních přesných trubek

Trubky jsou dodávané s ochranou proti korozi.

Druh ochrany je předmětem zvláštní dohody.

Balení standardních přesných trubek


(a) trubky svázané ocelovou páskou,

Balení po dohodě:
(b) svazky trubek balené do fólie nebo juty,
(c) svazky trubek balené do dřevěných beden.

Trubky jsou dodávané ve svazcích s kruhovým nebo šestiúhelníkovým průřezem a hmotností maximálně 2 000 kg.

Balení STANDARD - svazek stažený ocelovou páskou
Balení STANDARD – svazek stažený ocelovou páskou
Balení STANDARD - svazek stažený ocelovou páskou podloženou balícím papírem
Balení STANDARD – svazek stažený ocelovou páskou podloženou balícím papírem
Balení PREMIUM A - balení do dřevěné bedny
Balení PREMIUM A – balení do dřevěné bedny
Balení PREMIUM B - balení do dřevěné bedny - svazek trubek je zabalen do fólie
Balení PREMIUM B – balení do dřevěné bedny – svazek trubek je zabalen do fólie
Balení PREMIUM C - balení do plastového obalu a fólie
Balení PREMIUM C – balení do plastového obalu a fólie
Balení PREMIUM D - balení do fólie - vysátí vzduchu
Balení PREMIUM D – balení do fólie – vysátí vzduchu

Značení přesných trubek a balíků z přesných trubek

Značení standardních přesných trubek se realizuje podle normy nebo na základě dohody systémem InkJet a to místně nebo po celé délce trubky.

Značení balíků trubek je jedním nebo více štítky s požadovanými údaji.

Označení štítkem
Označení štítkem
Značení ražením
Značení ražením
Značení stříkáním
Značení stříkáním

Atesty jsou vydávané podle norem, jako příklad uvádíme:
EN 10 204

nespecifikované zkoušení – 2.2,
specifikované zkoušení 3.1 nebo 3.2


Rovinnost trubek je ovlivněná mechanickými vlastnostmi ocele trubek.


Pro materiál s mezí kluzu ReH <= 500 MPa je rovinnost maximálně 0,0015 x L (L – délka trubky), přípustná rovinnost jednoho metru je 1,5 : 1000.

Pro materiál s mezí kluzu ReH > 500 MPa je přípustná rovinnost na celou délku trubek maximálně 0,0020 x L, přípustná rovinnost jednoho metru 2 : 1000.

Přesné trubky se dodávají v následujících stavech dodávky. Jedná se o označení tepelného zpracování podle EN 10305-1.

+C Tažené za studena / tvrdé.
Po posledním tváření za studena tepelně nezpracované.

+LC Tažené za studena / měkké.
Po posledním tepelném zpracování následuje tažení za studena s malým stupněm přetváření.

+SR Tažené za studena a žíhané na odstranění pnutí.
Po posledním tažení za studena jsou trubky žíhané v ochranné atmosféře na odstranění pnutí.

+A Žíhané.
Po posledním tažení za studena jsou trubky žíhané v ochranné atmosféře.

+N Normalizačně žíhané.
Po posledním tažení za studena jsou trubky normalizačně žíhané v ochranné atmosféře.

Označení stavu materiálu podle STN 42 0002 a STN 42 0004, ČSN 42 0002 a ČSN 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 najdete zde.Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele