Ocele pro trubky a potrubí

Podle normy STN EN 10020 je ocel definovaná jako materiál, kde hmotnostní podíl železa je vyšší než podíl kteréhokoliv jiného prvku, a obsah uhlíku (C) je menší než 2%, což je obvyklá hranice mezi ocelí a litinou.

Systém značení ocelí pro trubky podle EN

EN 10027 – 1 systém zkráceného označovaní, základné symboly
EN ECISS IC10 přídavné symboly
EN 10027 – 2 systém číselného označování

Podle EN 10027 – 1 se značky ocelí rozdělují do dvou hlavních skupin:

Skupina 1 – ocele označené podle použití a mechanických vlastností

S ocele pro konstrukce pro všeobecné použití
P ocele pro tlakové použití
L ocele pro potrubí
E ocele pro strojní součásti (číslo udává minimální mez kluzu v N/mm2)

B ocele pro výztuž do betonu
Y ocele pro pnutí výztuž do betonu
R ocele pro kolejnice
H ploché výrobky válcované za studena
D ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena
T tenké plechy a pásy
M plechy a pásy pro elektrotechniku

S – ocele pro konstrukce pro všeobecné použití

(např. S235JRH, S355J2H, S420NLH)

  • 235 – minimálna medza sklzu v N/mm2

pro všeobecné ocele
J – hodnota vrubové houževnatosti (27J)
R – teplota okolí, 0 – teplota 0°C, 2 – teplota -20°C
H – dutý profil (Hollow Section)

pro jemnozrnné ocele – základná rada
N – normalizační struktura
H – dutý profil

pro jemnozrnné ocele – nízkoteplotní řada
N – normalizační struktura
L – nízkoteplotní řada (Low)
H – dutý profil

E – ocele pro strojní součásti

Ocele pro trubky pro obrábění (např. E355 + AR, E 355 + N)

  • 355 – minimální mez skluzu
  • AR – není požadované tepelné zpracování
  • N – normalizačně žíhané, nebo normalizačně válcované

Ocel značená podle chemického složení, např. 20MnV6

  • zaručený střední obsah C 0,20%, zaručený obsah Mn a V
  • AR – není požadované tepelné zpracování
  • N – normalizačně žíhané, nebo normalizačně válcované

Ocele pro obrábění bez následného tepelného zpracování
nelegované ocele E235, E275, E315, E355, stav +AR nebo +N

Ocele se specifickými vrubovými vlastnostmi (jemnozrnné) E275K2, E355K2

  • K2 – zaručená hodnota vrubové houževnatosti 40J (K) při teplotě -20°C

Ocele pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování dílů po obrábění

  • ocele typu C22E (C – ocel s obsahem uhlíku 0,22 %, E – poukazuje na maximální kontrolovaný obsah S a P)
  • ocel 38Mn6 (zaručený střední obsah C a zaručený obsah Mn)

P – ocele pre tlakové účely

(napr. P235TR1, P265GH)
235 – minimálna medza sklzu v N/mm2
T – oceľ pre rúry (T – tube)
R – teplota okolia (R – room temperature)
H – vysoká teplota
L – nízke teploty
N – normalizačne žíhané alebo tvárnené
1, 2 – skupina kvality
TR1 – ocele pre rúry pre prepravu médií
TR2 – ocele pre rúry pre tlakové zariadenia a potrubia (PED, AD 2000 Merkblatt)
G – všeobecná charakteristika, avízo pre druhý znak

L – oceľ pre potrubné rúry

(např. L210GA, L245NB)
210 – minimální mez kluzu v N/mm2
G – generální, všeobecná charakteristika, písmeno pro avízo následujícího významu v druhém znaku
A – třídy požadavků na potrubní trubky
N – ocel normalizačně žíhaná nebo normalizačně tvářená
Q – ocel zušlechtěná
M – ocel termomechanicky válcovaná
B – třídy požadavků na potrubní trubky

Skupina 2 – ocele značené podle chemického složení (4 podskupiny)

Nelegované ocele

(s výjimkou automatových ocelí)
písmeno C a číslo odpovídající 100-násobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku (C22)

Nelegované ocele

s obsahem Mn > 1% a Legované ocele s obsahem jednotlivých legujících prvků pod 5%
a) číslo odpovídající 100-násobku obsahu uhlíku
b) chemické symboly legujících prvků seřazených podle klesajícího obsahu prvků
c) čísla, které jsou stanovené podle obsahu legujících prvků (25CrMo4)

Legované ocele s obsahem min. jednoho prvku nad 5%

a) charakteristické písmeno X (X11CrMo9-1)
b) číslo – 100-násobek střední hodnoty obsahu uhlíku
c) chemické symboly legujících prvků
d) čísla, které jsou stanovené podle obsahu legujících prvků

Rychlořezné ocele – značení

a) charakteristická písmena HS (HS 6-5-2)
b) čísla, která jsou stanovená podle obsahu legujících prvků

Norma EN ECISS IC10 stanovuje přídavné symboly pro ocele (skupiny 1 a 2). Tyto symboly se umísťují na konec značky ocele (S 275 J0).
Navíc jsou přidávány symboly pro výrobky z oceli. Tyto jsou od předcházejících symbolů oddělené znaménkem plus (S 275 J0+A).

Symboly pro ocelové trubky
G – jiné charakteristiky (podle potřeby 1 a 2 číslice)
H – dutý profil příp. ocel pro vyšší teploty podle druhu ocele (S, P)
L – ocel pro nízké teploty
R – ocel pro běžné teploty (teplota okolí)
M – termomechanicky válcované
N – normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované
Q – zušlechtěné
T – ocel pro trubky

EN 10027 – 2 obsahuje systém číselného označování.
Prvé číslo je 1 – ocel, následuje dvojčíslo skupiny ocele a pořadové číslo ocele.

Uhlíkový ekvivalent
Na základě dohody se může stanovit maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) jako míry pro svařitelnost ocele podle vzorce:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele