Pozinkované trubky

Rozměry pozinkovaných trubek

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)4,0 - 42,0 mm
SÍLA STĚNY (t)1,0 - 4,0 mm
.
Přesné ocelové trubky jsou dodávané podle
EN 10305-4, DIN 2391-1,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712
tabulka rozměrů podle evropských norem
.Ocele pro pozinkované trubky

EN 10305-4E235+N, E355+N

Viz - systém značení ocelí pro trubky podle EN


galvanicky pozinkované trubky

Délky galvanizovaných trubek

při průměru 4 - 16 mm
při průměru 18 - 42 mm
6000 + 100 mm
6000 + 50 mmTolerance pozinkovaných trubek

Tolerance vnějšího průměru:
průměr mezi 4 - 30 mm
průměr mezi 35 - 38 mm
průměr do 42 mm

±0,08 mm
±0,15 mm
±0,20 mm

Tolerance vnitřního průměru jsou podle EN 10305-4
Tolerance síly stěny ± 10%

 

 Konce pozinkovaných trubek

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.


Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Konce trubek jsou hladké a jsou uzavřené plastovými zátkami.Značení pozinkovaných trubek

Označení kovových zinkových povlaků s dodatečnou úpravou bez Cr(VI) popisuje EN ISO 2081.
Protože se při pasivacích bez obsahu Cr(VI) jedná o nové systémy, byla zvolená i nová nomenklatura.

Železiarne Podbrezová a.s. nabízejí:
(a), tenkovrstvou pasivaci (transparentní) je bezbarvá, případně slabě duhová. Označuje se A
(b), silnovrstvá pasivace (duhová - irisovaná) má duhový nádech. Označuje se C
(c), povrch bez pečetění nemá kód a pečetěný povrch má kód T2

Příklad označení povrchu Fe / Zn8 / A / T2 (znamená - základní materiál ocel, vrstva zinku minimálně 8 mikrometrů, transparentní pasivace, pečetění)

galvanicky pozinkované - značení


Balení pozinkovaných trubek

Trubky jsou dodávané ve svazcích s kruhovým nebo šestiúhelníkovým průřezem s hmotností maximálně 2 000 kg.

Po dohodě je možná ochrana povrchu trubek podložením papírem nebo ochrana konců balíku PVC fólií.Zkoušení pozinkovaných trubek

Vždy bude provedená elektromagnetická nedestruktivní zkouška nepropustnosti, podle EN ISO 10893-1 nebo jiných odpovídajících norem.
Výběr zkoušek je definovaný v EN 10305-4.
Navíc je možná NDT zkouška a zkouška stlačováním nebo rozšiřováním.Zkoušení odolnosti ochrany povrchu galvanizovaných trubek

Doba zkoušky solnou mlhou [hod], (ISO 9227)
Typ ochrany
Značka
Předpis EN 10239
Výsledky ŽP trubek
Bíla
koroze
Červená
koroze
Bíla
koroze
Červená
koroze
Transparentní
Zn8/An
16
72
24
150
Irisující (duhová)
Zn8/Cn
96
120
200
350
Atesty pro pozinkované trubky

Podle norem:
EN 10 204 nebo DIN 50049

nespecifikované zkoušení - 2.2
specifikované zkoušení - 3.1.B nebo 3.1
na základě dohody - 3.1.C nebo 3.2Priamosť pozinkovaných rúr

3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková priamosť je maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry.
Stav povrchu pozinkovaných trubek

Prvá vrstva - elektrolyticky vyloučený zinek (Zn) - působí jako anoda a v korozním prostředí, přednostně koroduje a základní kov je katodicky chráněný před korozí.
Síla zinkové vrstvy může být v rozsahu 5 - 30 mikrometrů (µm).
povrch pozinkovaných trubek

Druhá vrstva – chrání před napadením první vrstvu
Druhá vrstva se nazývá podle valence použitého chromu buď: pasivace, nebo chromátování.
Na chromátování se v minulosti používali soli Cr (VI) [Cr6+].
Jejich použití je na základě rozhodnutí EU zakázané, jedná se o směrnici společenství č. 2000/53/EC (tzv. ELV Directive - End of Life Vehicles - Likvidace ojetých vozidel) a směrnici č. 2002/95/EC (tzv. RoHS konformita).
V současnosti se už nehovoří už o chromátování, ale o pasivaci, nebo podle chromitů (soli Cr (III) [Cr3+]) o chromátování.

Pro celkové zvýšení odolnosti povlaku se jako poslední vrstva používá vrstva z organických látek na bázi Si, která stabilizuje chromovou vrstvu.
Tento proces se nazývá impregnace nebo pečetění (utěsňování).Přípustné tlaky pro pozinkované trubky

Nejvyšší přípustné tlaky v závislosti na oceli a zkoušení trubek jsou uváděny v tabulkách.
Výpočet byl provedený podle DIN 2413.
Súvisiace články

Pozinovane bezsvikove ruryGalvanicky pozinkovane bezsvikove ruryPozinkovane ocelove rury