Na strechách hál vznikne najväčšia fotovoltická priemyselná elektráreň na Slovensku

Na strechách hál vznikne najväčšia fotovoltická priemyselná elektráreň na Slovensku

Súčasná energetická kríza patrí k najdiskutovanejším témam súčasnosti. Nepredvídateľne rastúce ceny energií, spolu s absenciou štátnej pomoci, vyvolávajú obavy o ich úrovniach na nasledujúce roky. Tieto aspekty majú za následok hľadanie alternatívnych zdrojov, čím by sa znížila závislosť od externého prostredia. Výnimkou nie je ani akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, ktorá sa pripravuje na jednu z najväčších investícií v oblasti energetiky za posledné roky.

V areáli nového závodu Železiarní Podbrezová a.s. vznikne nová strešná fotovoltická elektráreň s predpokladanou celkovou investíciou tri milióny eur. V prvej fáze bude lokálny zdroj elektrickej energie inštalovaný na streche výrobnej haly ťahárne rúr, pričom bude použitých viac ako 6 700 kusov fotovoltických panelov. Predpokladaná maximálna ročná výroba elektrickej energie bude dosahovať hranicu 3 340 MWh. V ďalších fázach budú fotovoltické panely inštalované na strechách mechanickej dielne a skladu zásobovania, čím sa ročná výroba elektrickej energie ešte viac navýši.

Projekt bude realizovať spoločnosť TESLA Blue Planet s.r.o., pričom prípravné práce sa už začali a prvá fáza by mala byť ukončená do konca tohto roka. Projekt fotovoltickej elektrárne je prvým z krokov v modernizácii energetiky a prípravy ďalších energetických projektov. Keďže legislatíva Slovenskej republiky neumožňuje čerpanie spoločných zdrojov z európskych fondov pre spoločnosti ako sú Železiarne Podbrezová, najväčší hutnícky závod na Horehroní je nútený investíciu realizovať výlučne z vlastných zdrojov. To všetko napriek tomu, že fabrika dlhodobo kumuluje finančné prostriedky z nákupu emisných povoleniek v envirofonde, ten však neplní účel, pre ktorý bol vytvorený.

Nová priemyselná fotovoltická elektráreň bude najväčšia podobného typu na Slovensku. Okrem zníženia závislosti od dodávanej energie je to ďalší krok smerom k zvyšovaniu kvality životného prostredia. Solárna energia neprodukuje emisie, čím ročne ušetrí až 440 ton oxidu uhličitého (CO2), čo predstavuje viac ako 20-tisíc vysadených mladých stromov.

Malé vodné elektrárne

Železiarne Podbrezová sa už desaťročia spoliehajú pri výrobe energie aj na malé vodné elektrárne. Hoci sa im nedostáva patričnej pozornosti zo strany štátu, vo výrobnej sfére fabriky produkujú až desatinu energie potrebnej pre výrobný proces.

Malé vodné elektrárne vyrábajú elektrinu bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, pričom nezaberajú ornú pôdu a nerušia mestské či vidiecke aglomerácie. Naopak, ich prevádzkovanie núti čistiť miestne toky od naplavenín a odpadu, aby neupchávali turbíny. Nielen preto patria k najvhodnejším typom výroby elektrickej energie. Ich nevýhodou je závislosť od dostatočného množstva vody, čo v dnešnej dobe predstavuje problém. Železiarne Podbrezová a.s. prevádzkujú päť vodných elektrární s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 5 300 kilowattov, pričom najvýkonnejšia je v Jasení.

Vplyv na životné prostredie

Postupný prechod na alternatívne zdroje energie má výrazný vplyv na životné prostredie. V roku 2015 svetoví lídri, v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, sformulovali ambiciózne ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. Dohodu ratifikovali všetky členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska. Európska rada v roku 2019 schválila cieľ, ktorým je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V rámci iniciatívy bol stanovený čiastkový cieľ, týkajúci sa redukcie skleníkových plynov do roku 2030, v porovnaní s rokom 1990, o 55 percent.

Priemyselná činnosť prispieva k celkovým emisiám takmer ôsmimi percentami. Aj keď akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová nie je najväčším producentom emisií CO2 na Slovensku, jej vedenie si uvedomuje dôležitosť klimatickej výzvy a berie ju ako svoju úlohu. Aj preto vedenie fabriky iniciovalo viacero veľkých projektov, ktoré už v 90. rokoch minulého storočia prispeli k redukcii uhlíkovej stopy a k zlepšeniu kvality životného prostredia. Za najdôležitejší krok, ktorý významne znížil emisie CO2, možno považovať výstavbu novej elektrooceliarne v rokoch 1990 – 1993. Realizáciou ďalších desiatok projektov sa produkcia emisií zredukovala, v porovnaní s rokom 1990, o takmer 52 percent, čím sa fabrika významne priblížila k naplneniu ambiciózneho cieľa, ktorý je, ako bolo spomenuté, 55 percent. Ešte zaujímavejší je však pokles emisií CO2 v prepočte na tonu vyrobenej ocele, ktorý v roku 2019 predstavoval 58 percent, v porovnaní s rokom 1990.

Naša spoločnosť má eminentný záujem prispievať aj naďalej k naplneniu cieľov v oblasti znižovania produkcie emisií CO2. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že od roku 1990 preinvestovala z vlastných zdrojov takmer 69 miliónov eur.

Vybudovanie novej priemyselnej fotovoltickej elektrárne v Podbrezovej ešte viac zníži produkciu skleníkových plynov. Zároveň sa Železiarne Podbrezová stanú viac sebestačné pri získavaní zdrojov energie a tým znížia obavy z ich nedostatku či vysokých cien.

Podľa zdroja.

Kontaktujte nás

Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stáhnout příručku uživatele