NORMA Zkratky organizací pro normalizaci
TDP Seznam výrobků dle technicko dodacích podmínek