Přesné ocelové bezešvé trubky pro automobilový průmysl

Rozměry přesných trubek pro automobilový průmysl

VNĚJŠÍ PRŮMĚR (D)4,0 - 125,0 mm
SÍLA STĚNY (t)0,5 - 13,0 mm
.
Přesné ocelové trubky jsou dodávané podle
EN 10305-1, DIN 2391,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712,
BS 6323/4, NF A 49-310,
UNI 7945, PN-H 74240 a 74220.
tabulka rozměrů podle evropských norem
.

GOST 8734, 9567, 12132

tabulka rozměrů podle ruských norem

ASTM A519tabulka rozměrů podle amerických norem ASTM

JIS G3445

tabulka rozměrů podle japonských noremOcele pro přesné trubky určené pro automobilový průmysl

EN 10305-1
E235, E255, E355, E410, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4

Viz - systém značení ocelí pro trubky podle EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060
St35, St45, St52

Další druhy ocelí podle BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445, spolu s jejich chemickým složením a jejich mechanickými vlastnostmi uvádíme ve zvláštním přehledu.Délky přesných trubek pro automobilový průmysl

(a), výrobní délky přesných trubek v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b), přibližné délky s tolerancí +/- 500 mm
(c), přesné délky s tolerancí –0 / +x mm (x podle dohody)
(d), trubky pro automobilový průmysl je možné dodávat jako dělené trubky, nebo jako trubkové ohybyTolerance přesných trubek pro automobilový průmysl

Tolerance přesných trubek jsou v souladu s příslušnými rozměrovými tabulkami norem.
Obvyklá hodnota pro vnější průměr (D) je méně než 0,5 % (D) při stavu tepelně nezpracovaný (+C a +LC podle evropských norem),
Hodnoty tolerancí pro tepelně zpracované trubky, jsou v závislosti na poměru mezi sílou stěny a průměrem trubek (t/D) větší jednou až dvojnásobně.
V toleranci vnějšího průměru (D) je zahrnutá i povolená odchylka kruhovitosti.
Při objednávce podle síly stěny je tolerance 10 % ze síly stěny.
Excentricita přesné trubky je zahrnutá v toleranci síly stěny.

Železiarne Podbrezová a.s. nabízejí přesné trubky se zúženými tolerancemi, tj. s tolerancemi sníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerancí uvádíme ve zvláštní tabulce.

Síly stěn standardních přesných trubek, podle normy ASTM A450 jsou v tabulce udávané v BWG a přepočítané na palce a mm.
Trubky se obvykle dodávají s tolerancí síly stěny –0 +20 % (vypočítané z minimální síly stěny).
Přesné trubky se dodávají po dohodě i s tolerancemi síly stěny 10 % (vypočítané ze střední síly stěny).

 

 


Konce přesných trubek pro automobilový průmysl

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.

Konce trubek kolmé k podélné ose trubky a bez otřepů.


Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Trubky s odhraněnými konci nebo konci upravenými pro svár.

Na základě dohody je možné dodávat trubky s mechanicky opracovanými konci a též je možné konce trubek uzavřít plastovými zátkami.Značení přesných trubek a svazků z přesných trubek

Značení standardních přesných trubek se realizuje podle normy nebo na základě dohody systémem InkJet a to místně nebo po celé délce trubky.
Značení svazků trubek je jedním nebo více štítky s požadovanými údaji.Balení přesných trubek pro automobilový průmysl

Trubky jsou dodávané ve svazcích s kruhovým nebo šestiúhelníkovým průřezem s hmotností maximálně 2 000 kg.

Balení do fólie nebo do beden je možné po dohodě.Zkoušení přesných trubek pro automobilový průmysl

Zkoušení se provádí podle příslušných norem.
Výběr zkoušek je podle normy nebo podle dohody s odběratelem.

Povinné zkoušky pro standardní přesné trubky jsou:
(a), chemická analýza,
(b), tahová zkouška,
(c), kontrola rozměrů a
(d), vizuální kontrola.

Specifikované zkoušení – přebírací zkušební atest 3.1 (3.2).

Volitelné zkoušky:
(a), zkouška stlačováním nebo zkouška rozšiřováním,
(b), měření drsnosti a NDT
(c), na důkaz podélných vad:
• vířivé proudy (EN ISO 10 893-2 E3, E3H; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, Třída E3 pro OD > 6 mm, WT > 0,5 mm),
• rozptylové toky (EN ISO 10893-3 F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pro OD > 32 mm, WT > 2 mm) a
• ultrazvuk (EN ISO 10 893-10 (L) U3B; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pro OD >10 mm, WT > 2 mm),
(d), NDT na důkaz těsnosti nebo zkouška těsnosti vířivými proudy EN ISO 10 893-1.Atesty pro přesné trubky

Podle norem:
EN 10 204

nespecifikované zkoušení – 2.2,
specifikované zkoušení 3.1 nebo 3.2Rovinnost přesných trubek pro automobilový průmysl

Rovinnost trubek je ovlivněná mechanickými vlastnostmi ocele trubek.
Pro materiál s mezí kluzu ReH <= 500 MPa je rovinnost maximálně 0,0015 x L (L - délka trubky), přípustná rovinnost jednoho metru je 1,5 : 1000.
Pro materiál s mezí kluzu ReH > 500 MPa je přípustná rovinnost na celou délku trubek maximálně 0,0020 x L, přípustná rovinnost jednoho metru 2 : 1000.Stav povrchu přesných trubek pro automobilový průmysl

Stav povrchu trubek odpovídá příslušným normám a závisí na postupu výroby trubek a jejich tepelného zpracování.
Přesné trubky musí mít hladký vnější i vnitřní povrch.
Hodnota drsnosti (Ra) je menší nebo rovna 4 micrometrům (0,004 mm) pro vnější povrch u trubek ve stavu +SR, +A a +N a menší nebo rovna 4 mikrometrům (0,004 mm) pro vnější i vnitřní povrch u trubek ve stavu +C a +LC.Ochrana povrchu přesných trubek pro automobilový průmysl

Trubky jsou dodávané s ochranou proti korozi.
Druh ochrany je předmětem zvláštní dohody.
Súvisiace články

Presné rúry pre automobilyBezšvíkové presné rúry pre automobilový priemyselPresné bezšvíkové oceľové rúry pre automobilový priemysel
Oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemyselOceľové rúry pre automobilový priemyselPresné bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel
Presné oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemyselPresné oceľové rúry pre automobilový priemyselPresné rúry pre automobilový priemysel