archiv katalogů

Príručka SK 2018Prirucka Uzivatela Ocelovych Rur SK 2018


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 19763 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Príručka SK január 2017Príručka SK január 2017


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 3880 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Príručka SK 2015Prirucka Uzivatela Ocelovych Rur SK 2015


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 3733 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Prvý kontaktKatalóg je profilom spoločnosti - obsahuje stručný prehľad výrobného programu spoločnosti, v členení podľa spôsobu výrobu a súčasne podľa účelu použitia výrobkov. Čitateľ tu nájde prehľad distribučných spoločností s príslušnými obchodnými kontaktmi.
Marec 2015


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 2228 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Prezentácia spoločnostiPrezentácia je zameraná na ukážky z aplikácie oceľových rúr, hospodárenie spoločnosti, predstavenie výrobného programu dcérskych výrobný spoločností, referencie z jednotlivých segmentov použitia výrobkov spoločnosti


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 3355 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Príručka užívateľa oceľových rúrObsahuje informáciu o sortimente oceľových rúr. Čitateľ tu nájde : normalizáciu, oceľové rúry termíny a definície, normy pre rúry, členenie podľa použitia, výrobný tok, technická časť: rozmery, chem. zloženie, skúšanie, balenie - február 2012


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 3045 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Prezentácia spoločnostiPrezentácia je zameraná na ukážky z aplikácie oceľových rúr, hospodárenie spoločnosti, predstavenie výrobného programu dcérskych výrobný spoločností, referencie z jednotlivých segmentov použitia výrobkov spoločnosti


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 3355 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Katalóg - Železiarne Podbrezová Group_oldJedná sa o ucelený materiál o skupine podnikov, združených pod značkou Železiarne Podbrezová Group. Predstavuje jednotlivých členov skupiny. Júl 2009


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 9422 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Prvý kontakt_oldKatalóg je profilom spoločnosti - obsahuje stručný prehľad výrobného programu spoločnosti, v členení podľa spôsobu výrobu a súčasne podľa účelu použitia výrobkov. Čitateľ tu nájde prehľad distribučných spoločností s príslušnými obchodnými kontaktmi. September 2008


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 4510 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Katalóg - Železiarne Podbrezová GroupJedná sa o ucelený materiál o skupine podnikov, združených pod značkou Železiarne Podbrezová Group. Predstavuje jednotlivých členov skupiny. Február 2007


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 1671 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Mapa ocelíPodrobný prehľad akosti ocelí s ktorých spoločnosť vyrába oceľové rúry. Prináša vzájomné porovnanie jednotlivých značiek ocelí podľa národných a nadnárodných štandardov v členení podľa učelu použitia.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 354 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Profil spoločnostiKatalóg je profilom spoločnosti - je pohľadom na víziu a poslanie spoločnosti ako aj stručným prehľadom výrobného programu spoločností. Čitateľ tu nájde prehľad distribučných spoločností s príslušnými obchodnými kontaktmi


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 1586 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Oceľové bezšvíkové rúryKatalóg poskytuje prehľad výrobných možností ŽP a.s. a to v oblasti bezšvíkových rúr. V členení podľa aplikácie ukazuje šírku sortimentu v oblasti rúr pre oceľové konštrukcie, rúr pre časti strojov, rúr pre tlakové a tepelné zariadenia, rúr pre závitovanie, rúr pre potrubné systémy a rúr pre olejárenský priemysel.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 2727 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Presné oceľové bezšvíkové rúryKatalóg poskytuje prehľad výrobných možností ŽP a.s. v oblasti presných bezšvíkových rúr. V členení podľa aplikácie ukazuje šírku sortimentu v nasledujúcich oblastiach: rúry pre všeobecné strojárenské použitie, rúry pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov, rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické rozvody, rúry pre automobilový priemysel, vstrekovacie rúry pre dieslové motory, rúry pre výrobu ložísk.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 2448 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Oceľové rúrové tvarovkyKatalóg poskytuje detailný prehľad výrobných možností Železiarní Podbrezová a.s. a to v oblasti rúrových tvaroviek pre navarovanie na tupo. Ukazuje šírku sortimentu vyrábaných oceľových navarovacích oblúkov a redukcií.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 364 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Zvárané rúry veľkých priemerov.Katalóg poskytuje detailný prehľad výrobných možností Železiarní Podbrezová a.s. a to v oblasti oceľových pozdĺžne zváraných rúr veľkých priemerov. V katalógu je daný prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa šiestich medzinárodných štandardov. Prehľad obsahuje podrobné rozmerové tabuľky ako aj zoznam vyrábaných ocelí s ich chemickým zložením a mechanickými vlastnosťami.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 362 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Presné zvárané oceľové rúry.Katalóg poskytuje prehľad výrobných možností Železiarní Podbrezová a.s. a to v oblasti presných zváraných oceľových rúr. V katalógu je daný prehľad rozmerových noriem a technicko dodacích podmienok, podľa desiatich medzinárodných štandardov. Prehľad obsahuje rozmerové možnosti výroby ako aj zoznam vyrábaných ocelí.


Typ súboru: PDF / HTML , Veľosť: 762 kB

|| ... 🔎 zobraziť katalóg (.html) 🔎 zobraziť katalóg (.pdf) ...

Súvisiace články

Presné bezšvíkové rúry - konštrukčné prvky automobilovrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové pre tlakové nádoby