Ocelové trubky pro výrobu kotlů

Moderní energetická zařízení, která pracují s vysokým stupněm účinnosti, vyžadují použití vhodných ocelových trubek, aby byla zaručený jejich dlouhodobý, bezpečný a bezporuchový provoz. Ocelové trubky jsou důležité konstrukční materiály používané v těchto zařízeních. Tyto trubky jsou v praxi často nazývané jako kotlové trubky.

Torn yellow page Icon Kotlové trubky - trubky pro vyšší teploty
Torn yellow page Icon Bezešvé trubky pro tlaková zařízení, používané při teplotě okolí
Torn yellow page Icon Oblouky
Torn yellow page Icon Redukce

Železiarne Podbrezová a.s. vyrábí široký sortiment ocelových trubek. Trubky pro energetická zařízení jsou z hlediska norem zařazené do skupiny trubek pro tlakové použití při vyšších teplotách. Na výrobu a prověřování těchto trubek jsou kladeny vysoké požadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastní potřebné certifikáty systému řízení kvality a výrobkové certifikáty.

Tlaková zařízení vyrobená z trubek pro tlakové použití musí splňovat následující evropské předpisy:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/68/EV platná pro vymezená tlaková zařízení. Tlaková zařízení ve smyslu této směrnice odolávají max. dovolenému tlaku (PS) většímu než 0,5 bar, přičemž se jedná o tlak nad normálním atmosférickým tlakem, tj. přetlak.

2. Podle směrnice č. 2014/68/EV se tlaková zařízení rozdělují do třech typů, pro které platí harmonizované EN normy:
2.1 Parní a horkovodní kotle - EN 12952 a EN 12953
2.2 Tlakové nádoby (nevyhřívané) - EN 13445
2.3 Kovová průmyslová potrubí - EN 13480

3. Díly 2 těchto harmonizovaných norem předepisují materiály, které se používají na konstrukci částí zařízení namáhaných tlakem. (V případě, že se použijí jiné materiály, než jsou uvedené v části 2 citovaných norem, je na posouzení těchto materiálů třeba použít speciální postup). Ocelové trubky musí být dodané v souladu s EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4, EN 10217-5, EN 10217-6 (platí pro uhlíkové a nízkolegované ocele).
Poznámka: v minulosti se i v mezinárodním měřítku používaly německé předpisy pro tlaková zařízení TRD, TRB, TRR, ADMerkblatt. Pro přechodné období byly zpracované předpisy AD2000 - Merkblatt, kde jsou ocele podle EN.

Kotlové trubky z naší produkce byly použité:

2012
Elektrárna Jaworzno II, Polsko
Konstrukce kotle na biomasu, typ Ofz 201
EVI Abfallverwertung, Německo
Generální oprava elektrárny

2010
Jaderná elektrárna, Mochovce, Slovensko
Blok 3 a 4, sekundární okruh generátoru páry
Elektrárna Prunéřov II a Tušimice, skupina ČEZ, Česká republika
Rekonstrukce zařízení s parametry páry: 13,53 Mpa / 540 °C

2009
Elektrárna Bocamina v městě Puerto Coronel (Čile)
Projekt výstavby nového bloku 1×370 MWe s 1215 t/h kotlem s granulačním ohniskem.

Bezsvikove rury pre_tlakove zariadenia-pouzivane pri teplote okolia-ZP a.s.Kotlove rury - rury pre zvysene teploty ŽP a.s.Rúrové tvarovky-oblúky-ŽP a.s.